برنامه پالتاک ويژه فاجعه ملی کشتار زندانيان سياسی تابستان - پائيز 67

هموطنان عزیز و گرامی!

 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برنامه پالتاکی ماه سپتامبر را اختصاص به فاجعه ملی، کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی سال  ۶۷ داده است. این برنامه در روز یکشنبه  ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵ در ساعت ۲ بعداز ظهر به وقت شرق آمریکا  و کانادا، ۱۱صبح به وقت غرب آمریکا و کانادا، ۸ شب به وقت اروپای مرکزی و۳۰:۱۰ شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه  خانم پروین همتی و آقایان محمد  ارسی  و فریدون احمدی بوده که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت میشود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

 سخنرانان:

خانم پروین همتی: گزارش از دادخواهی کشتار ۶۷ در نشست موازی شورای حقوق بشر

آقای محمد ارسی: حقیقت جوئی و دادخواهی، راهی بسوی آشتی ملی و دموکراسی خواهی

آقای فریدون احمدی: کشتار ۶۷، جنایتی ایدئولوژیک یا یک تصمیم سیاسی 

 

مشخصات اطاق: Paltalk Rooms-Chat Rooms-   Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

   گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 

بخش: 

افزودن نظر جدید