ناهید کشاورز

برای «مهدیه گلرو» و تلاشش برای گسترش عدالت

اما در عوض مسئولان ما نه تنها تلاشی برای قانع کردن افکار عمومی از این که حافظ و ضامن امنیت آن ها هستند در این قضیه نکرد بلکه با دستگیری مهدیه گلرو و جلوگیری از تجمعات اعتراضی و حتی جلسات بحث در سالن های سربسته، به این فرضیه دامن می زند که اسیدپاشان در حاشیه امن امنیتی قرار دارند و می توانند هر زمان که بخواهند فعالیت های تروریستی خود را از سر بگیرند. مهدیه گلرو نماینده صدیقی از زنان آگاه این جامعه است که دولت و ملت را به دفاع مسئولانه از شهروندان این دیار فرا می خواند.

استراتژی جنبش زنان، اصلاحات از پایین با نقش آفرینی فرودستان است

بنابراین، می توان امیدوار بود که فضای امنیتی موجود تعدیل شده و سقوط آزاد کشور در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متوقف شود و در نتیجه فضای امید و ترغیب کنشگری در جامعه فراهم شود. بدون شک این فضای امید و نیز گفتمان دولت جدید که به نظر می رسد با دولت پیشین در بسیاری از زمینه ها متفاوت است، فضایی ایجاد می کند که کنشگران جنبش زنان نیز بتوانند دوباره با استفاده از این فرصت و با تکیه بر نیروی خود به ایجاد نهادهایی که در سال های پس از جنگ و دوران اصلاحات برساخته بودند ولی ...

بخش: 

نسرین ستوده، نماد ماندگار «مبارزۀ پرهیز از خشونت»

سال هاست که مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت در ایران نیز به گفتمان غالب کسانی تبدیل شده است که رؤیای تغییر را در سر دارند. رؤیای ایجاد مناسباتی عادلانه تر، دمکراتیک تر و انسانی تر. اما گاه در این گفتمان سازی ها تنها بر وجه مسالمت آمیز و ضد خشونت مبارزان این راه تاکید می شود و شجاعت و پیگیری مبارزان این روش در هیاهوی تواب سازی ها و شوهای تلویزیونی، کمرنگ و بی رمق رخ می نماید

مقاومت برای عدالت

آن چه از نسرین ستوده می آموزیم

نسرین ستوده که خود وکیل مدافع حقوق زنان است، دفاع از موکلانش را به دفاع از مبارزات آنان بدل می کند. ما که از موکلان او بودیم در دادگاه کسی را در کنار خود داشتیم که از حق خواهی ما مطمئن بود و خود یکی از مبارزان پیگیر و خستگی ناپذیر تغییر قوانین تبعیض آمیز بود

بخش: 
اشتراک در RSS - ناهید کشاورز