شعله زمینی

بررسی ادواری جهانی و وضعیت حقوق بشر زنان در ایران

گفت و گو با شعله زمینی - بخش اول

پیدا کردن مثال‌های نقض این تعهدات ایران در کارنامه 4 سال و نیم اش خیلی مشکل نیست؛ مثلا دو پیشنهاد بنگلادش بهبود وضعیت تحصیلی زنان و دختران و افزایش حضور زنان در عرصه اقتصادی اجتماعی در تناسب با پیشرفت‌های تحصیلی را در نظر بگیرید. اتفاقی که در چهار سال و نیم فاصله بین دو دوره بررسی ادواری جهانی ایران از این منظر افتاد این بود که سیستم درسی ایران تغییر کرد به‌طوری‌که سن پایان دبستان با حداقل سن ازدواج دختران یکی شد

اشتراک در RSS - شعله زمینی