انور میرستاری

اساسنامه "حزب سوسیالیست ايران"

حزب سوسیالیست ايران تشکل داوطلبانه افراد با باورهای گوناگون است. این افراد چارچوب کلی منشور این حزب را می پذیرند و با پایبندی به اساسنامه آن، آمادگی فعالیت های مشترک برای تحقق اهداف و برنامه های حزب سوسیالیست ايران را دارند.

خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج

طرف مقابل جمهوری اسلامی، نه اسرائیل و نه کشوری دیگر، بلکه مردم خود ایران است. از کردستان گرفته تا بلوچستان، از آذربایجان گرفته تا خوزستان و ... مردم آگاه تهران و نواحی دیگر پرچم نافرمانی مدنی، مقاومت، پایداری و مرگ بر دیکتاتوری را برافراشته اند

اشتراک در RSS - انور میرستاری