سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

اتحادیه های کارگری و ملی شدن صنعت نفت

مرتجعین انگلیسی با اعتصاب کارگران نفت تنها به عنوان یک اعتصاب کارگری برخورد نکردند، آنان خطری را که از این جانب منافع استعمار انگلیس را در ایران تهدید می کرد، دریافتند و دست به سرکوب نظامی کارگران که از یک اعتصاب به مراتب فراتر می رفت، زدند. مردم ایران در سالهای پس از شهریور 20 با غارتگری شرکت استعماری نفت انگلیس و بطور کلی با جنایت های استعمار انگلیس در میهن ما بیش از آن آشنا شده بودند که بتوانند این مسئله را با یک سرکوب نظامی و کشتار کارگران بیگناه فراموش کنند.

بخش: 

علی امید، الگوی کوشندگان کارگری ایران

به مناسبت 40 امین سال در گذشت کوشندۀ بزرگ کارگری، علی امید

در23/4/1325 ساعت 6 بامداد اعتصاب کارگران آبادان تحت رهبری شورای متحده کارگران و زحمتکشان جنوب که در راس آن علی امید قرار داشت، آغازگردید. ترات سرکنسول انگلستان در جنوب اقرار کرد که «اعتصاب بطرز شگفت آوری خوب سازمان یافته و منظم بود. هنگامی که کارگران دست از کار کشیدند، نزدیک به هزار تن از آنان به توزیع جزوه هایی پرداختند که علل اعتصاب را به اختصار توضیح می داد

حمایت اتحادیهٔ جهانی «اینداستری آل» از سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

در این دیدار، نمایندهٔ دفتر اروپایی سندیکای فلزکار مکانیک در مورد شرایط دشوار اقتصادی-اجتماعی در ایران و سیاست‌های ضد کارگری حکومت ایران و عدم توجه مقام‌های مسئول به اجرای کنوانسیون‌های معتبر جهانی و مقاوله‌نامه های سازمان جهانی کار، از جمله مقاوله‌نامه‌های 87 و 98، توضیح مشروحی به نمایندهٔ «اینداستریال» ارائه داد.

بخش: 

نامه سنديکای کارگران فلز کار مکانيک در آستانه نوروز

حداقل دستمزد ماهیانه برای سال جدید، 25 درصد افزایش یافت، که 2 برابر زیرخط فقر اعلام شده توسط منابع دولتی است. این افزایش حقوق ازطرف شورای عالی کار، بی اعتنایی به خواسته های جامعه کارگری و خانواده های شریف زحمتکشان است.

بخش: 

محدودیت برای فعالین کارگری به نفع چه کسانی است؟

ما کارگران فلزکار مکانیک تاسف و نگرانی خود را از این روند اعلام کرده و باز هم اعلام می کنیم که این گونه برخوردها با فعالین کارگری مورد اعتراض کلیه سندیکالیست های ایران است. ماخواستار آزادی فوری کلیه زندانیان کارگری در بند هستیم

بخش: 

شهریاری از میان ما رفت

او که از اوان جوانی به صفوف جنبش کارگری و اجتماعی پیوسته بود، در این راه چه بسیار شکنجه ها و دربدریها و زندانها را که تجربه نکرد. پس از کودتای 28 مرداد او دستگیر و شکنجه شد. اما باز هم نشکست و سرفرازانه به خدمت خلق گردن نهاد.

کارگران سندیکایی و فعالان اتحادیه ای را آزاد کنید!

ما ضمن اعتراض به زندانی شدن کلیه کسانی که کار صنفی و سندیکایی انجام می دهند، خواهان رسیدگی هرچه فوری نسبت به اوضاع جسمی این فعالان بوده و خواستارآزادی هرچه سریعتر این فعالان هستیم

بخش: 

نشریە پیام فلزکار، شمارە ششم ویژە اسفندماە سال ٩٠منتشر شد

در این شمارە از جملە این مطالب دیدە می شوند: آسیب شناسی جنبش سندیکا خواهی نوین، درس هایی از اعتصاب شرکت هواپیما سازی بوئینگ آمریکا، اجماع واشنگتنی چیست؟، اتحادیه های کارگری و ملی شدن صنعت نفت، یادداشتی برای ابراهیم یونسی مویه نمی کنم...

بخش: 

کارگران اعتصابی پتروشیمی در آستانه پیروزی

حمایت سندیکاهای کارگری از اعتصاب در ماهشهر بر اساس آخرین گزارشها اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز کارگران نماینده های خود را انتخاب کردند و قرار است فردا اولین جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی در حضور نماینده ماهشهر برگزار شود

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سندیکای کارگران فلزکار مکانیک