هاگایی العاد

اشغال چهار سال دیگر ادامه دارد

اندیشه های پس از انتخابات از رییس بتسلم، سازمان اسراییلی عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

نتایج انتخابات، آشکار و روشن، نشان می دهند که رای دهندگان در اسراییل با ادامه اشغال به شکل کنونی آن موافق اند. حاکمیت نظامی که حقوق اساسی میلیون ها تن را نفی می کند؛ گسترش شهرک ها و مصادره زمین های فلسطینی ها و خلع مالکیت از آنها؛ و حفظ سیستم اشغال که دو نظام جداگانه حقوقی را با دادگاه های ناعادلانه نظامی و روش صدور اجازه حاکم بر بیشتر جنبه های زندگی فلسطینی ها را ریشه دار می سازد

اشتراک در RSS - هاگایی العاد