جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

در دفاع از سوسیالیسم (٣۲) سند پیشنهادی: "سیما و ارزشهای پايه ای سازمان"

ما جنبشهای جدید اجتماعی دارای خصلتهای دمکراتیک و ترقیخواهانه (جنبشهای صلح، فمینیستی، زیست محیطی، دمکراتیک، ضدسلاحهای هسته ای، حقوق بشر، حفظ هویت و جنبشهای اجتماعی فراملی...) را پدیده دگرگونساز و عرصۀ مناسب برای حضور و شرکت فعال انسانها و گروههای مختلف اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی و جنبش دمکراتیک کشورمان میدانیم و در جانب آنها قرار داریم.

دردفاع از سوسیالیسم (۲٨) پرچم اتحاد را امروز برافرازیم، فردا خیلی دیر است!

ما معتقدیم وحدت دو سازمان از جنبش فدائیان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، می تواند نقطۀ عطفی در سه دهه وحدت گریزی و خود ستیزی نیروهای چپ کشورمان باشد. ما در این راستا خواهان وحدت با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درچارچوب تشكيلات واحد حزبى، بعنوان هسته اى براى شكل گيرى چپ متحد هستیم.

طرح پیشنهادی به کنگره دوازدهم، اساسنامه سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

رفقا و نمایندگان محترم کنگره! متن زیر حاصل دو سال تلاش تعدادی از یاران شما در داخل کشور است، امیدواریم با حمایت و نقد پویای شما فدائیان خلق، بعنوان سند پایه، به تصویب کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برسد.

در چهلمین سالروز رستاخیز سیاهکل، پرچم اتحاد چپ را برافرازیم

جنبش فدایی علیرغم تمام ضعفهای اشاره شده، همچنان رکن تعیین کننده جنبش چپ کشورمان بشمار می آید؛ اتحاد و همکاری طیف های فدائی می تواند تأثیری بسزا و تعیین کننده در شکلگیری اتحاد چپ کشورمان بجای گذارد.

هدفمند کردن یارانه ها، ادامه سیاست تعدیل ساختاری، در دفاع از سوسیالیسم(۲۵)

به رغم ادعاهای اغراق آمیز در خصوص منافع طرح هدفمند کردن یارانه ها و ارائه تصاویری غیر واقعی از قبیل مبارزه با قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف، افزایش درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی، واقعیت چیز دیگری است.مهم ترین موضوع و منشاء اصلی این طرح تنگناهای مالی و کسری بودجه ی پنهان و آشکار دولت است، ویافتن مفرّی برای برون رفت از این تنگنا... 

برای توقف جنایت های رژیم متحد شویم!

آنها که امروز سکوت کرده اند، بایستی بخاطر داشته باشند که فردا در سرکوب آنها کسی باقی نخواهد ماند تا اعتراض کند و یا در مرگ شان گریه سرکند. بیائید فارغ از تعلقات گروهی برای آزادی زندانیان سیاسی و توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی متحد شویم

در دفاع از سوسیالیسم (۲۰)نگاهی تحلیلی به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورمان

حضور ضعیف کارگران و زحمتکشان و ملیتهای مختلف کشورمان، جنبش اعتراضی را ضعیف و شکننده ساخته ... چپ کشورمان وظیفه ای سنگین در پیوند جنبشهای مطالباتی و صنفی با جنبش اعتراضی اخیر دارد. سازماندهی اعتصابات کارگری و صنفی، سازماندهی اعتراضات حول مطالبات ملی و ... از وظایف عاجل چپ بشمار می آید

دعوای فرماندهان مهاجر بر سر چیست؟

امروز چرا هیچ حزب و جبهه ای در کشور نداریم که بتواند جنبش مردم را هدایت و تقویت کند. موسوی را در کنار خود قرار دهد و در برابر این همه سرکوب در داخل کشور جنبش را یاری و تداوم آن را با اتخاذ راهکارهای درست تدوام بخشد

در دفاع از سوسیالیسم،انتخابات و مواضع منتقدانه ما

جمهوری اسلامی در این سی سال اگر کاری هم نکرده باشد در لوث کردن واژه ها دستاوردهای شگرفی داشته است. انتخابات نامیدن به مراسم بیعتی که از هرچهار سال به هر ترفندی صورت می گیرد، تنها توانسته نفس انتخابات و دمکراسی را لوث و خدشه دار نماید. کاری که پیش از این با مفهوم شوراها، تعاونی ها، و اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی نموده اند

در دفاع از سوسیالیسم (16) طرح پیشنهادی به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره مسئله ملی در ایران

اصولاً راه¬حل¬ مسائلی مانند "مسئله ملیت¬ها" بایستی در برنامه سازمانی دیده شود. اگر سازمان ما تا امروز فاقد چنین پلاتفرمی بوده است، ظواهر امر حاکی از آن است که قدم اصلی برای رفع این نقیصه فارغ از ماهیت آن، در کنگره یازدهم برداشته خواهد شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)