جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

در دفاع از سوسیالیسم (15) طرح برنامه پیشنهادی به کنگره یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برنامه ما برای جمهوری دمکراتیک- فدرال "با سمت گیری سوسیالیستی"

برای وحدت تشکیلاتی و دمیدن روح رزمندگی در کالبد تشکیلات، برای تاثیرگذاری بر حیات سیاسی کشورمان، برای جلوگیری از سوء استفاده¬ عده¬ای فرصت¬طلبّ، برای اعتلای نام و جنبش فدائی و برای حضور کارآ در صفوف طبقه کارگر و در میان زحمتکشان، تدوین برنامه و اساسنامه شرط لازم و ضروری است.

دردفاع از سوسياليسم (۴) اتحاد نياز مبرم جنبش دمكراتيك و طبقاتى ايران

صرف به كارگيرى مداوم واژه‌ی اتحاد توسط احزاب و سازمان هاى سياسى اپوزيسيون و فعالين سياسى، صدور قطعنامه و فراخوان و تدوين پلاتفرم هاى متعدد در رابطه با امر اتحاد و همكارى نيروهاى سياسى، خود حاكى از عينيت اين نياز است. از لحاظ نظرى اكثريت قريب به اتفاق اين جريانات سياسى نياز جنبش دمكراتيك و جنبش طبقاتى ميهن مان را به مسئله اتحاد و يكپارچگى، نيروها درعرصه هاى مختلف باور نموده اند

بخش: 

نقد سند (قرار) کنگره نهم و سند پیشنهادی به کنگره دهم - بخش 2

در دفاع از سوسیالیسم (۳)

ما به مثابه جریان پیرو سوسیالیسم علمی در فرآیند جهانی شدن از ارزش های دموکراتیک و سوسیالیستی دفاع می کنیم و متعهد به مبارزه و افشای پروژه جهانی سازی سرمایه دارانه می باشیم...

جهانی سازی نقد سند (قرار) کنگره نهم و سند پیشنهادی به کنگره دهم - بخش 1

در دفاع از سوسیالیسم (۳)

ما نمی خواهیم در این برهه به جزئیات سوسیالیسمی که در پی آن هستیم بپردازیم، و نه باید هم چنین کنیم. زیرا سوسیالیسم فرایندی است پویا، و موضوع اصلی این فرآیند توجه به توانایی های آدمی و حذف بهره کشی، و تلاشی است برای محو ریشه های اجتماعی نابرابری...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)