تسليت

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از دست دادن "سارا"، همه ما را در اندوه نشانده و در بهت فرو برده است. ما این ضایعه را به رفیق منوچهر، به فرزندانشان انوش و بابک عزیز، به نرگس و سیاوش و همه بستگان، آشنایان و رفقا و دوستان این یار...

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

او هرگز فعالیت های اجتماعی اش را بر زمین نگذاشت و هم چنان در تشکل های گوناگونی برای عدالت و آزادی فعال بود. مری به کار شعر نیز اشتغال می ورزید و مجموعه  شعر فارسی و انگلیسی از او به یادگار مانده...

نظر2
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما با خانواده رفيق عبدالرزاق نیسی، دوستان و رفقای او ابراز همدردی می کنيم و در غم آن ها شريکيم.

نظر1

خبر درگذشت مینا جان، خواهر نازنینت بی‌ نهایت متاثرم کردو مرا به سختی آزرد.
بدینوسیله مراتب همدردی و تسلیت خود را به تو، آقای دکتر عاملی، خانم عاملی، مناف، صبا، ورکسانای عزیز و تمام فامیل و...

شورای سردبیران و تحریریه سایت کار آنلاین

زنده یاد منصور کوشان هشت مجموعه شعر، ۱۴ رمان و مجموعه داستان، ۱۱ نمایشنامه و ۱۰ کتاب در نقد و بررسی و شناخت ادبیات از خود به یادگار گذاشته است. شورای سردبیران و تحریریه سایت کارآنلاین در گذشت...

با کمال تاسف خبردار شدیم که دکتر جمشیده موذن زاده کلوری، انسانی شریف و بزرگوار و از خدمتگذاران راستین مردم میهن ما و از زندانیان سیاسی رژیم شاه، پس از یک سکته مغزی، سرانجام در روز جمعه 6 دیماه...

نظر1
شورای سردبیران و تحریریه سایت کار آنلاین

شورای سردبیران و تحریریه سایت کارآنلاین، درگذشت رضا مرزبان را به خانواده او، همه دوستان و شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورمان تسلیت می گوید و خود را در اندوه درگذشت او شریک می داند.

نظر1

با کمال تاسف خبر دار شدیم که روز یکشنبه گذشته خانم مریم شفیع، خواهر رفیق قدیمی ما "شمسی" عزیز، بگونه نابهنگام چشم بر جهان بست و خانواده و آشنایان خود را سوگوار کرد. ما فقدان مریم خانم را به همه...

نظر1

سرانجام در برگ ریزان پائیزی، خزان عمر، نماد برگ زرین بیش از پنچ دهه پیکار، مادر سلاحی را از درخت پرشاخ و برگ تاریخ فدائیان جدا کرد. از خاطرم نخواهد رفت که در سالیان دیکتاتوری و خفقان دوشادوش هم...

خبردار شديم که رفقای گرامی ما توران همتی و کاوه داد پدران عزيز خود را از دست دادند. برای رفقای ما از دست دادن عزيرانشان، آنهم در غربت، درد سنگينی است.

رفيق و دوست گرانقدر ما، بهزاد کريمی در عرض چند روز، عزيزی ديگری را از دست داد. خبردار شديم که برادر بزرگ او، نادر کريمی پس از دست و پنجه نرم با بيماری درمان ناپذير در چند سال گذشته، از ميان ما رفت...

نظر4
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفيق محمد حسین دهقان از فردای انقلاب بهمن به صفوف فداییان خلق پيوست، در مبارزه عليه استبداد مشارکت جست و
تا آخر عمر به آرمان های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه وفادار ماند.

نظر3

دکتر علی اکبر تقی پور جراح، شاعر, نویسنده و پژوهشگر کرمانشاهی در روز 29 مهرماه بر اثر بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس درگذشت. دکتر تقی پور در سال 1315 در روستای برف آباد اسلام آباد غرب متولد شد...

نظر1
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفیق داریوش سال های طولانی از زندگی خود را برای آرمان عدالت خواهانه و انسانی رزميد و در اين راه به اسارت هر دو رژيم استبدادی درآمد و سال  هائی چند از عمر خود را در زندان ها گذراند. او در سال های...

هیچ کس را از مرگ گریزی نیست. لیک چهره مهربان و دوست داشتنی خانم زلیخا شیری در خاطره همه دوستان، خویشان و
آشنایان او بجا خواهد ماند. ما، در گذشت این مادر مهربان را به یاران گرامی، پرویز و...

نظر1

ما همبندان سابق حسین رضائی که خاطرات خوبی از او به یاد داریم و مورد احترام همه ما بود، یاد وخاطر او را گرامی می داریم و درگذشت او را به خانواده و دوستان، همرزمان او در کنفدراسیون دانشجویان...

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما درگذشت احترام عزیز، کە حکم رفیق را برای ما داشت بە شما و فرزندان دلبنتان صمیمانە تسلیت می گوییم وخود را درغم شما عمیقا شریک میدانیم. احترام رفت ولی خاطرە فداکاریها ومحبت های وی همچنان نزد ما...

جبهه ملی ایران

ما این ضایعه بزرگ را به خانواده دوستمان حسین رضائی، یاران هم مسلک و سایر دوستان وی از صمیم قلب تسلیت می گوئیم.

شورای سردبیران کار آنلاین

شورای سردبیران کارآنلاین درگذشت این مادر و یار دیرین را بە خانوادە، بستگان و همە فدائیان خلق تسلیت می گوید. باشد کە وفا، صداقت و پایداری این انسان شریف چراغ راە امروز و آیندەمان باشد در مبارزە...

نظر2

خاطره خلیل با آن نشانه های بسیار از باور به عدالت اجتماعی در رفتار و شخصیتش، با جنب و جوش های مبارزه جویانه اش، و با طنزهای مهربانانه اش در جمع یاران، همواره در یادها خواهد ماند. روح سرکش او نشان...

نظر1

صفحه‌ها