تسليت

ما همبندان سابق حسین رضائی که خاطرات خوبی از او به یاد داریم و مورد احترام همه ما بود، یاد وخاطر او را گرامی می داریم و درگذشت او را به خانواده و دوستان، همرزمان او در کنفدراسیون دانشجویان...

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما درگذشت احترام عزیز، کە حکم رفیق را برای ما داشت بە شما و فرزندان دلبنتان صمیمانە تسلیت می گوییم وخود را درغم شما عمیقا شریک میدانیم. احترام رفت ولی خاطرە فداکاریها ومحبت های وی همچنان نزد ما...

جبهه ملی ایران

ما این ضایعه بزرگ را به خانواده دوستمان حسین رضائی، یاران هم مسلک و سایر دوستان وی از صمیم قلب تسلیت می گوئیم.

شورای سردبیران کار آنلاین

شورای سردبیران کارآنلاین درگذشت این مادر و یار دیرین را بە خانوادە، بستگان و همە فدائیان خلق تسلیت می گوید. باشد کە وفا، صداقت و پایداری این انسان شریف چراغ راە امروز و آیندەمان باشد در مبارزە...

نظر2

خاطره خلیل با آن نشانه های بسیار از باور به عدالت اجتماعی در رفتار و شخصیتش، با جنب و جوش های مبارزه جویانه اش، و با طنزهای مهربانانه اش در جمع یاران، همواره در یادها خواهد ماند. روح سرکش او نشان...

نظر1

او از یادگارهای برجسته سه نسل تلاشگر معاصر برای رسیدن مردم ایران به آزادی و دمکراسی بود. کشاورز صدر در میان همه بازماندگان این سه نسل از احترامی مخصوص برخوردار بود و کارکردی خود ویژه داشت. او اهل...

خبر در گذشت رفیق علی اکبر شالگونی همه ما را بسیار اندوهگین کرد

رفیق شالگونی از کادرهای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) بود. او دردفاع از مردم ایران، از کارگران و زحمتکشان، در...

او بعداز قتل دلخراش و ناجوانمردانه شیرلی توماچ، حاجی طوواق واحدی، حکیم مختوم و حسین جرجانی چون زنی شجاع و مادری فداکار، به مبارزین راه آزادی و عدالت همواره امید می داد.

ما بر عهد و پیمان خود برای ایجاد جامعه بشری که دید آن در ژرفای آرزوی شایگانها ریشه داشت و شعله های احساس آن سر به فلک می کشید پا می فشاریم: احساس رهایی بخش هم چراغی!
مرگ این رادمرد را به...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

داریوش کارگر، یکی از نویسندگانی بود که در تمام دوران کار ادبی و سیاسی خود در راه دفاع از آزادی اندیشه و بیان کوشید، و با خلق آثار ادبی پیشرو و زیبای خود کمر به خدمت توده مردم و حق آنان برای دست...

اتحاد جمهوریخواهان ایران

فرزانه عزیز

دور از میهن و در غربت، در سوگ مادر نشسته ای.

در اندوه از دست دادن عزیزت همراه وشریک تو و مسعود عزیز هستیم.

دبیرخانە شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اطلاعيه دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

روز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ آخرین روز وداع با مادر عالم تاج کلانتری، مادر بیژن جزنی و خواهر سعید و منوچهر کلانتری بود. مراسم یادبود او در روز ۲۸ بهمن برگزار خواهد شد ...

او، مادری مبارز و مقاوم در مقابل بیدادگری های حکام بود و با سرافرازی در نود و سه سالگی در تهران با زندگی وداع کرد.

مادر لطفی و جمعی از مادران در رابطه با درگذشت مادر بیژن جزنی

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با کمال تاسف اطلاع یافتیم، خانم عالمتاج کلانتری نظری، مادر رفیق فقید، زنده ياد بیژن جزنی، روز گذشته در تهران جهان را به درود گفته است

شورای سردبیران کار آنلاین

با تأسف بسیار از خبر درگذشت مادر گرامی همکارمان، رفیق نکوکار، مطلع شدیم. شورای سردبیران نشریه کار-آنلاین...

درگذشت برادرمان – زنده یاد خسرو کریمی، فرصتی شد تا بار دیگر محبت های ارزشمند همه یاران را به دیده بنشینیم. از همه عزیزانی که در روزهای گذشته چه با حضور در مراسم خاکسپاری، چه با درج آگهی تسلیت در...

همچنین شهادت فرزند برومندش بانو هاله سحابی راکه درمراسم تشییع جنازه پدر ارجمندش به وقوع پیوست را به خاندان محترم سحابی وبه همه ملت حق شناس ایران تسلیت عرض میکنیم ویاد ونام آن بزرگان را گرامی...

به خانواده محترم دکتر سحابی می گویم، شما تنها نیستید زيرا مردم ايران و ديگر ملل شريف دنيا با شما خواهند بود، به آنها مي گويم، هاله اولین ايراني آزاده اي نبوده است که بدست این جلادان کشته شده، اما...

صفحه‌ها