تسليت

عزت الله سحابی مبارز سرسخت راه آزادی و دموکراسی و مدیر مسئول مجله ایران فردا که زندگی خود را وقف آرمانهای ملی، آزادیخواهي، استقرار حاكميت ملي، رفاه مردم ایران، اعتلای علمی و فرهنگی و حکومت قانون...

در گذشت مهندس عزت الله سحابی برای همه مبارزین راه آزادی ایران بسیار تآسف انگیز است. مرگ عزت الله سحابی یاد آور دردناک زندان و شکنجه و زندگی خالی از امنیتی است که نظامهای استبدادی برای مبارزین و...

شورای سردبیران کار آنلاین

با تا ثر و اندوە فراوان اطلاع یافتیم کە آقای عزت الە سحابی یکی از مبا رزان سرشناس سیاسی ایران کە حدود شش دهە سابقە فعالیت سیاسی و اجتماعی داشت و در این مدت بە خاطر فعالیتهایشان متحمل رنج و...

شورای سردبیران کار آنلاین

شورای سردبیران کار آنلاین ضمن اظهار تاسف و تا ثر فراوان از در گذشت زندە یاد ناصر حجازی، فقدان ایشان را بەخانوادە، آشنایان و دوستداران این قهرمان نکو نام و مردمی کشورمان تسلیت می گوید و خودرادرغم...

رفيق هدایت رفعتی در ۳۰ ديماه (۱۹ ژانويه) بر اثر سکتە قلبی در تهران درگذشت و با مرگ نابهنگام خود، غم عمیقی را در میان خانوادە، خویشان و دوستان خود بجاگذاشت.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با تأسف از درگذشت آقای داریوش همایون مطلع شدیم. داریوش همایون از چهره های سرشناس نیروهای اپوزیسیون و چالشگر فکری طیفی از نیروهای سیاسی کشور بود.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ما نیز از پرواز نابهنگام این پرنده مهربانی به سختی متاثر و تیر خورده ایم. هم اندوهیم با یکدیگر دربی حاصل ماندن نبرد بد فرجام و جانکاهی که او با عفریت شوم پیش برد. با دلی درد آمده از زخم شیارعمیق...

گروه کار روابط عمومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

او به ايجاد جهانی انسانی وتغيير مناسبات نابرابر حاکم بر روابط انسان ها باور داشت وتا واپسين لحظات عمرخود با قلم واقدام فعالانه در راه روشنگری، آگاه سازی جامعه وبسيج نيروی آزادی و عدالت کوشيد....

کانون مدافعان حقوق کارگر

این ضایعه را به همسر گرامی او ، خانواده و دوستانش تسلیت می گوییم و آرزومند ادامه ی راه او برای بهزیستی مردم و كارگران هستیم.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مطلع شديم که خانم رباب حبالوطنی مادر رفيق زنده ياد صمد اسلامی در شهر تبريز در روز ۱۰ بهمن درگذشت.

او داغ فرزندش صمد اسلامی را بر سينه داشت که جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به جوخه اعدام سپرد.

فاطمه ملک (مادر محسنی)، بانویی بزرگوار و در شمار مادرانی بود که عشق و عاطفهی لطیف مادرانهی آنان، حصارهای بلند زندانهای دو رژیم را شرمسار کرد.

ما با یاد او و نیرو گرفتن از اراده ی خلل ناپذیر مادر محسنی، به مبارزاتمان برای دفاع از حقوق از دست رفته مردم میهنمان، برای آزادی، برای دموکراسی و عدالت اجتماعی، همچنان پای خواهیم فشرد.

اکنون مادری را از دست داده ايم که آخرين چهل سال حيات وی يا در جلو درب زندانهای دو رژيم گذشت، يا بر سر مزار فرزندش و آن ديگر فرزندان مردم در خاوران و يا اندوه و حسرت در خارج از کشور.

شورای سردبیران کار آنلاین

درگذشت آقای سلیمی، پدر شعله عزیز، از مبارزان چپ کشورمان را از صمیم قلب به شما تسلیت می گوئیم. در اندوهتان ما را شریک بدانید.

صفحه‌ها