کاظم فرج الهی

مزد سال 1397 چگونه خواهد بود؟

برخی محافل دولتی و محافل کارفرمایی وانمود می کنند که ریشه ی بحران ها و مشکلات عرصه ی تولید و صنعت در اندک حمایت های ناچیز از نیروی کار، باقی مانده در قانون کار فعلی، مزد کارگران و افزایش آن است ؛ بحران و مشکلاتی که بطور عمده ذاتی نظام سرمایه داری و بخش هایی از آن برآیند اجرای سیاست های نئولیبرالی و سرمایه مالی جهانی در ایران، طی دست کم سی سال گذشته، بوده است. این محافل موذیانه و به دروغ بر عدم امکان افزایش مزدها  به میزان واقعی یا نزدیک به آن - به لحاظ مالی، نقدینگی و ورشکستگی واحد ها–دست می گذارند.

بخش: 

مردم و دانشجویان را آزاد و اغتشاشگران اصلی را محاکمه کنید!

"جرمی" که واقعا صورت گرفته "بیعدالتی و ایجاد آشفتگی و اغتشاش در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه" است که طی سال ها توسط مسئولان، وضع غیرقابل تحمل کنونی را پدید آورده است. طراحان و مشاورانِ سیاست ها و برنامه های اقتصادی که طی دست کم دو دهه منابع مالی، سرمایه های اجتماعی و ظرفیت های تولیدی کشور را نابود کرده اند، مجرمند و باید محاکمه شوند ...

آقای وزیر بسیار مایل ایم قسم شما را باور کنیم اما...

با توجه به بخشنامهِ در باره امنیت شغلی

آقای وزیر، این نوشته ی کوتاه مجال بررسی و نمایاندن تمامی جلوه های ضد کارگریِ این لایحه را ندارد. اگر در ادعاهای بخشنامه تان صادق اید و اگر صلاح ملت و جامعه و سلامت و بهبودی طبقه ی کارگر را می خواهید، به نفع تمامی آحاد این ملت است که این لایحه ی اصلاح قانون کار از مجلس باز پس گرفته شود و با همکاری و نظرخواهی از نمایندگان واقعی کارگران، که در سازوکاری دموکراتیک انتخاب شده باشند ... اصلاحیه ای منطبق با حفظ شان و حقوق واقعی کارگران به مجلس فرستاده شود.

بخش: 

تهاجم به حقوق کارگران ممنوع

خوشبختانه جامعه کارگری ـ فعالان مستقل و تشکل ها ـ نسبت به این بحث ها ساکت نمانده و نخواهند ماند و هشیارانه واکنش نشان خواهند داد. "کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران"، و "مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران" از تشکل‌های رسمی کارگری هستند و مجبورند تا به دلیل شرایط محدود کننده قانونی تحت نفوذ و انقیاد دولت و کارفرمایان کار و فعالیت کنند. در این راستا بخش هشیار و اگاه این تشکل ها در روز‌های گذشته توانستند خطر را به خوبی و روشنی برای دیگران توضیح دهند.

بخش: 

بازار کار، پراکندگی بيکاری و وظايف مسئولان- هشدار به چه کسانی؟

شمار جمعیت شاغل از 21 میلیون و 346 هزار نفر در سال 1393 به 21 میلیون و 304 هزار نفر در سال 1393 رسیده است و یک کاهش 42 هزار نفری را نشان می دهد. نکتۀ بسیار قابل توجه این است که دلیل این کاهش، برآیند کاهش 46 هزار نفری شاغلان زن و افزایش 4 هزار نفری شاغلان مرد طی این دوره است و این موضوع نشان دهندۀ عمیق تر شدن شکاف جنسیتی در بازار کار ایران طی سال 1393 است

پایان یک ماراتن و آغاز ماراتنی دیگر "آسیب شناسی تعیین حد اقل مزد کارگران"

فصل ششم قانون کار به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. آیین نامه های اجرایی این فصل بر خلاف کنوانسیون های بنیادین 98 و 87 سازمان بین المللی کاربه گونه ای تدوین شده است که با دخالت و آمریت نمایندگان وزارت کار(دولت) در تنظیم اساسنامه، برگزاری مجامع عمومی و انتخاب هیات مدیره ی این تشکل ها، عملا استقلال و پویایی این نوع تشکل ها از میان رفته و تبدیل به تشکل های بی اراده، وابسته، مطیع و بله قربان گو می شوند. طنز تلخ قضیه اینجاست که با وجود این تخلف آشکار و مدت دار دولت و وزارت کار از مقررات این سازمان، دوسال است که هیات نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در هیات رئیسه این سازمان قرار گرفته و جناب وزیر کار ریاست دوره ای مجمع سازمان بین المللی کار را عهده دار هستند.

بخش: 

صعود ارز، سقوط ریال ومعیشت کارگران ، تشکل ها ومالیات ها

به هر حال در شرایط موجود و در مسابقه ی افزایش قیمت ها، هرافزایش قیمتی که برای نیروی کار تعیین وهر دستمزدی که برای کارگران مشخص گردد در شرایط نامبارک این مسابقه به بزودی بی اثر خواهد شد. تشکل های کارگری و مسئولان دولتی مربوطه باید راهکاری هایی را بیابند که قدرت خرید واقعی وتوان تهیه ملزومات یک زندگی شرافتمندانه و متناسب با شان و کرامت انسانی را برای کارگران فراهم نماید. این راهکارها می تواند شامل ارائه ی خدمات مناسب و رایگان در زمینه بهداشتی ودرمانی، فرهنگی وآموزشی،ارتباطات، حمل و نقل و سایر خدمات شهری و دادن کارت اعتباری خرید کالاهای ضروری از مراکزی که دردسترس همگان است باشد.

نقض حقوق صنفى و اجتماعى کارگران

براساس آمار رسمی تعداد بیکاران ۴/۲ میلیون نفر و طبق آمار منابع مستقل یک لشکر ۶/۳ میلیونی بیکار وجود دارد که حضورشان همواره امنیت شغلی و میزان دستمزد شاغلان را تهدید می‌کند. متاسفانه از این تعداد (افراد بیکار) فقط ۵% از پوشش بیمه و حقوق بیکاری آن هم به مدت کوتاه و میزان بسیار کم بهره‌مند هستند ...

بخش: 
اشتراک در RSS - کاظم فرج الهی