کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی، عليه استبداد و فساد حکومتی

سند سياسی مصوب کنگره چهاردهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در باره تیتر سند، کنگره می بایست تصمیم می گرفت که با کدام یکی از این دو عبارت آرایش بیابد: "علیه ولایت فقیه، نظامی- امنیتی‌ها و راست افراطی، علیه فساد حکومتی" یا "عليه استبداد و فساد حکومتی" تیتر سند بر اساس انتخاب دوم، چنین تنظیم شد: "برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی، عليه استبداد و فساد حکومتی"

قطعنامه سياسی کنگره چهاردهم پيرامون مسائل کارگری

گروه کار کارگری سازمان نظر به حدت یابی معضلات کارگران و دامنه گرفتن اعتراضات کارگری در کشور، قطعنامه‌ایی را تنظیم و به شورای مرکزی سیزدهم ارایه داده بود. بررسی این قطعنامه در کادر دستور کار سیاسی کنگره قرار داشت... قطعنامه به رای کنگره گذاشته شد که با %95 رای موافق، %5 رای ممتنع و بی هیچ مخالفی به تصویب کنگره رسید. متن قطعنامه مصوب به آگاهی علاقه مندان می رسد

اشتراک در RSS - کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)