کنگره‌های سازمان

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، یکی از مهمترین سازمان های چپ کشور است که تحولات آن را بخش بزرگی از فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور با دقت و حساسیت پیگیری می کنند. هر سیاست این سازمان در...

نظر2
احمد فرهادی

موضوع آخر و بسیار مهمتر. رفقا سازمان در فعالیت نزدیک به نیم سده‌ای خود، کارهای درست و نادرست زیاد داشته، ولی هرگاه در تصمیم‌گیری شجاعت به خرج داده بیشتر تاثیرگذار بوده است. در شرایط کنونی، که...

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

ما باید هنر استفاده از امکانات و توان موجود چپ را بیاموزیم و راه غلبه بر پراکندگی نیروی عظیم چپ ایران و استفاده از توان بالقوه آن در جهت تحولات پیش روی کشورمان را باز کنیم. چپ متحد خود پاسخ...

نظر1
کنشگران چپ

فراخوان وحدت برای ایجاد یک تشکل نوین چپ که از سوی سازمان شما و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست های ایران در سطح جنبش انتشار یافت، امید آفرین بود و پشتیبانی جمعی از کنشگران چپ...

نظر1

شبانگاه 29 فروردین 54، روزی است که جباریت، قهقهه مرگ سر داد تا که حقارت خویش را، در عظمتی کاذب قاب گیرد و زمان مرگ خویش را پس برد. اما، فقط سه سال و اندی زمان نیاز بود تا که خاک سست استبداد فرو...

حزب توده ایران

تاریخ مبارزات دهه‌های اخیرِ حزب ما و سازمان شما در راه دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی در میهن‌مان پیوند محکمی با همدیگر دارد. حزب توده ایران همواره بر این امر تاکید داشته است که، برقراری...

نظر3
جبهه ملی ایران

دوستان گرامی! سالهاست که جبهه ملی ایران- اروپا و سازمان شما در کنار هم در آکسیونها و اتحادهای موضعی گوناگونی همگامی و همکاری دارند. آنچه این واقعیت را ممکن می سازد وجوه مشترک در اهداف سیاسی و روش...

محمد مصری

من همینجا با استفاده از این فرصت ‌ ضمن پای‌فشردن دوباره‌ بر ضرورت وحدت نیروهای کومه‌له‌،‌ آمادگی حزبمان را برای ارتقاء سطح همکاری و همگرائی در راستای تقویت نیروی اپوزیسیون دمکراسیخواه‌ و پایان...

اتحاد جمهوریخواهان ایران

ما هم چنین از تلاش شما و دیگر سازمان ها و فعالان چپ برای شکل دادن به یک تشکیلات متحد و تاثیر گذار در عرصه سیاسی ایران استقبال می کنیم و معتقدیم که وجود یک نیروی چپ متحد و قدرتمند می تواند جنبش...

نظر1
حزب دمکرات کردستان ایران

در این فرصت بار دیگر بر روابط حسنھ و فضای سالم حاکم بر روابط حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تاکید می نمائیم، و باورمند بھ ھمکاری در امر مبارزاتی ھستیم. بار دیگر برای...

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

به باور ما ایران امروز نیازمند یک نیروی متحد جمهوری خواه، سکولارود موکراتیک است که با باورمندی به قدرت خود در فرایند سیاسی ایران تاثیر گذار باشد. بعد از بر امد تاریخی جنبش سبز و پیامد های ان امروز...

ابوالحسن بنی صدر

سازمان شما، از تولد تا امروز، تجربه های بسیار بدست آورده است. امیدوارم این تجربه که استقرار آن دموکراسی در ایران است که ترجمان استقلال و آزادی و حقوقمندی هر انسان و رشد او بر میزان عدالت اجتماعی...

نظر1

کنگرە سیزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پیگرد و ‌حبس اعضا و فعالین تشکلهای کارگری توسط حکومت را، پایمال سازی خشن حقوق بدیهی کارگران، مغایر با قانون کار و کنوانسیونهای بنیادین کار و مغایر با...

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

تلاش ما برای عبور از وضع موجود ایجاد تشکلی است که با مشارکت هر چه وسیع تر سازمان ها و فعالان چپ علاقمند شکل گیرد و مبانی نظری، راهبردهای سیاسی و ساختارهای سازمانی این تشکل نیز با مشارکت تمامی...

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

آرزومندیم کنگره شما بتواند با تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت فرا رفتن از نظام جمهوری اسلامی به جای همزیستی با آن و همچنین تاکید بر صلح پایدار، عدالت، دمکراسی، جمهوریت، لائیسیته و توجه ویژه به محیط...

حزب دمکراتیک مردم ایران

چالش اصلی چپ دمکرات ایران، همانا آفرینش یک سامانه ی فکری و بینشی است که بتواند به کلیدی ترین مسایل ایران امروز، مانند مسائل قومی و ملی، راه مسالمت آمیز و اصلاح طلبی در ایران، رد خشونت سیاسی، عدالت...

داود اسعد

آنچه در این محدودۀ کوچک زمانی ضرور بود باشما در میان گذاشتیم ومعتقد هستیم که بر پایۀ همکاریهای دو و یا چند جانبه در مبارزه علیه هیولای سرمایه وحدت نیروهای منطقەای ضروری پنداشته می شود و با شما و...

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

هیچ یک از نیروهای سیاسی کشورمان به تنهایی توانایی رهبری جنبش اعتراضی را ندارند و دشمن قوی تر از آن است که بتوان با نیرویی اندک به مقابله ی با آن پرداخت. از این رو شکل دهی انتلافی دمکراتیک و گسترده...

نظر3
گروهی از کنشگران هوادار سازمان فداییان اکثریت (داخل کشور)

نخست بايد طالبان خواستار همنشينی با سلطنت طلبان را فراخواند و به چالش كشيد كه خط مشی سازمان در رابطه با اتحادها چه اشتراكاتی با سلطنت طلبان دارد كه چند نفر فراكسيونيسم سازمان متاثر از آن شده تا...

علی صمد

وظیفه اصلی و مبرم یك جریان حزبی چون سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، می بایست برای ایجاد تغییرات جدی وعمیق در ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران متمرکز شود و بدیهی است كه ما باید هر چه...

صفحه‌ها