کنگره‌های سازمان

هیئت رئیسه کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دوازدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طبق موعد معین در روزهای۲ تا ۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ برابر با ۲۲ تا ۲۵ آوریل ۲۰۱۱ در شهر کلن آلمان برگزارگردید. کنگره دوازدهم موفق شد با پرداختن به موضوعات...

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب توده ايران

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

آن چه حائز اهمیت است توجه به شرایط و نیازهای كنونی است. باید رو به آینده داشت و با احساس مسئولیت در قبال شرایط كنونی و در پاسخ به ضرورتهای تاریخی امروز عمل كرد.

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

نظر2
جبهه ملی ایران

در ایران، ما دربرابر حکام و زورمدارانی ایستاده ایم که برای خود ادعای داشتن رسالت و حقانیت الهی قائلند و شوربختانه نه تنها بخشهایی از ایرانیان نیز بر این باورند، بلکه منافع مادیشان هم، دستکم تاکنون...

مجامع اسلامی ایرانیان ، بهترین آرزوها را برای سازمان شما، در آستانه برقراری گنگره سراسری می کند. در این لحظات مهم میهن ما ایران، بر همه است که با پشتکار بیشتر برای همبستگی حول اصول استقلال و آزادی...

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما نیز به عنوان دوستان شما در حزب دمکرات کردستان ایران با اعتقاد راسخ و باور عمیق اصول و مبانی مشترک مبارزاتی، بر همکاری و هم اندیشی تمامی سازمانهای سیاسی مبارز و آزادیخواه در ایران تا تحقق کامل...

گفتگو با رفیق بهزاد کریمی در جريان برگزاری کنگره دوازدهم.

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو با رفقا فريدون احمدی و هرمز باقرپور در جريان برگزاری کنگره دوازدهم

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو با دکتر حسن زهتاب، عضو شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

سالهاست کە سازمان شما و حزب ما و چند سازمان و حزب دیگر، همگام و دوشادوش هم برای ایجاد یک چتر فراگیر دمکراسیخواهی کە وحدت مبارزاتی نیروهای دمکرات و آزادیخواە اپوزیسیون ایرانی علیە جمهوری اسلامی را...

ایران امروز که با انواع شکافهای دیرین نظیر شکاف سنت و تجدد و شکافهای رو به افزون کنونی مانند شکاف نسل ها و شکاف بین ثروت و فقر روبروست، بی اندازه به یک نیروی چپ رفرمیست با کارپایه سیاسی، اجتماعی ـ...

شکل دادن به راهکارهای موثر در جنبش دمکراسی خواهانۀ کشورمان و تلاش برای تاثير گذاری در تحولات جامعۀ ايران، وظايف سنگين و پيچيده ای را در برابر همه نیروها قرار مي دهد. اميدواريم که کنگره شما بتواند...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سازمانی سوسیالیستی، یک همرزم خوب برای ما در مبارزه در راه دمکراسی، عدالت اجتماعی و پایان حاکمیت دینی در ایران است. سازمان شما همواره همبستگی و همکاری حزب چپ سوئد...

کمونیستهای فرانسه حمایت خود را از این جنبش مشروع که آینده ایران را ورق می زند، اعلام می کنند. ما از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر همبستگی خود را با سازمان شما و نیز همه نیروهای دموکرات و...

ما بر این باوریم که ریشه کنی بیماری مزمن ستم ملی و نژادپرستی و عرب ستیزی همبستگی همه ملیت های ایرانی و استقرار یک نظام دموکراتیک، پلورال و فدرال امکان پذیر است. ما از سازمان شما به عنوان یک سازمان...

جوانان عرب در ١٥ آپریل امسال نیز برای دفاع از کرامت انسانی خود، در گوشه گوشه ی سرزمین آبا و اجدادشان به میدان آمدند، و در این کارزار خواهان پشتیبانی سازمان عدالت طلب فدائیان خلق ایران اکثریت هستند...

امری که باید بیش از همه توجه نیروهای ترقی خواه جامعه را به خود جلب کند، در پیش گرفتن سیاست های هماهنگ و واقع گرایانه یی اند که ادامه حضور توده ها در میدان مبارزات سیاسی روز میهن مان را امکان پذیر...

کار آنلاین

پس از تعیین نظر کنگره در مورد جزئیات طرح سند سیاسی، کلیات سند به رأی کنگره گذاشته شد. نتیجه آرا در مورد سند سیاسی به قرار زیر شد: 92 درصد موافق، 5/1 درصد مخالف و 5/6 درصد ممتنع. چنین درصد بالائی...

صفحه‌ها