کنگره‎های سازمان

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در روزهای دوم تا پنجم مهر سالجاری برگزار شد. كنگره های نوبتی سازمان، مطابق كارپايه تشكيلاتی آن، هر 2 سال يكبار برگزار می شوند.

صفحه‌ها