کنگره‌های سازمان

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما, فدائيان خلق ايران (اكثريت) , برگزاري كنفرانس اتحادها را پيشنهاد مي كنيم وهمه احزاب, سازمان ها و فعالان سياسي جمهوريخواه دمكرات را به ابتكار مشترك در برگزاري اين كنفرانس فرا مي خوانيم. ماهمچنين...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در روزهای دوم تا پنجم مهر سالجاری برگزار شد. كنگره های نوبتی سازمان، مطابق كارپايه تشكيلاتی آن، هر 2 سال يكبار برگزار می شوند.

صفحه‌ها