فاطمه سعیدی (مادر شایگان)

نامه سرگشاده فاطمه سعيدی (مادر شايگان) در باره کتاب "چريک‌های فدائی خلق"

برای فرزندان من اشک تمساح نريزيد!

برای اطلاع خلق‌های مبارز ايران بايد بگويم که داستان کشته شدن فرزندان کوچک من به دست "خود چريک‌ها"، به هيچ وجه جديد نبوده و داستان ساواک ساخته کهنه‌ای است. اين داستان را در همان زمان بلافاصله پس از شهادت آن رفقای کوچک، در زندان اوين به من گفتند

اشتراک در RSS - فاطمه سعیدی (مادر شایگان)