سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران

خامنه ای قاتل زندانی سیاسی هاله سحابی است.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با ابراز تنفر و انزجار از این اقدام وحشیانه، مسئول قتل خانم هاله سحابی را علی خامنه ای می داند. ما ضمن محکوم نمودن این جنایت ضد انسانی، شهادت خانم هاله سحابی را به خانواده او و به زندانیان سیاسی تسلیت می گوییم

تلاش‌های مذبوحانه وزارت اطلاعات برای مخدوش کردن سیمای درخشان چریک‌های فدایی خلق طی سال‌های پس از رستاخیز سیاهکل تا بهمن 1357

در این به اصطلاح اسناد به بعضی از جنبه‌های زندگی خصوصی افراد تحت بازجویی پرداخته شده که انتشار عمومی آن نشان دهنده نحوه برخورد حکومت ایران با شهروندان است که طی 30 سال گذشته همواره زندگی خصوصی آنان مورد تجاوز نیروهای سرکوبگر حکومت قرار گرفته است. هر محقق ابتدایی می‌داند که تکیه صرف به "مجموعه اسناد پراکنده" که دسترسی به آن هم در انحصار مأموران امنیتی است، نه تاریخ‌نگاری که تحریف تاریخ به منظور حفظ منافع قدرت حاکم است.

اشتراک در RSS - سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران