بنفشه حجازی

دو نگاه به مسئله ازدواج دختربچه ها (در ضمن نقد دو داستان از منیرو روانی پور و علی اشرف درویشیان)

برای مبارزه با اسطوره ی جهالت و غفلت از زنان و مبارزه با عقب ماندگی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی زنان راه های مختلفی وجود دارد که به نظر من، ادبیات یکی از اثر گذارترین این راه هاست و با وجود سابقه ی اندک قصه نویسی جدید در ایران، حضور زنان در عرصه قصه نویسی، غیر قابل چشم پوشی است.

فروغ فرخزاد: شارح قرون وسطی به امید رنسانس

این منظومه، عصاره وچكیده تعداد قابل توجهی از اشعار فروغ بعد از "تولدی دیگر" است. اگر چه او به خاطر بی پروایی اش در ابراز زنانگی، نزد عوام اشتهاردارد، اما زنی است كه بدون انكار زنانگی و نیازهای یك زن، بدون در گذشتن از خواهشهای انسانی – زنانه خود، مطالباتی دیگر نیزبرای جامعه دارد.

اشتراک در RSS - بنفشه حجازی