ریچارد گالپین

کشتار برویک و برخورد متفاوت نروژ با تروریسم

معاون دیده بان حقوق بشر معتقد است واکنش نروژی ها به عملیات تروریستی متفاوت از آمریکا است. اما ظاهرا آمریکا با تهدیدی متفاوت از آن چه که از سوی برویک انجام داد، روبروست. مارکووینسنزینو، تحلیلگر مسائل امنیتی آمریکا معتقد است: “زمانی که یک کشور تحت حملات مداوم قرار دارد و نیروهایش در سراسر جهان پراکنده است، بالطبع با فعالیت های تروریستی متفاوتی روبروست.”

اشتراک در RSS - ریچارد گالپین