یوسف خان

در فراق رفیق جبرئیل زمانی

یاد یاران یاد باد

رفیق جبرئیل در سال ۵۳ به اتهام ارتباط با چریکهای فدائی خلق دستگیر و به پنج سال زندان محکوم گردید. تا اینکه در انقلاب بهمن همراه با دیگر زندانیان سیاسی و بدست توده­های مردم از زندان آزاد شد.

اشتراک در RSS - یوسف خان