مجید تمجیدی

در حاشیه بیست هزار امضا

تیک تیک بمب شورش گرسنگان

در این شرایط همیاری و کمک کلیه فعالین و نهادها و تشکل های مستقل کارگری مستقل از اختلافات و تفاوت ها و ملاحظات برای گسترش و هر چه توده ای تر شدن این حرکت ضرورتی حیاتی است. این اعتراض شایسته بیشترین حمایت است …

بخش: 
اشتراک در RSS - مجید تمجیدی