غزال مرادی

زنان بیوه به مثابه «فست فود» در نگاه حاکمیت

جایگاه زنان در هر جامعه ای، نشان از نگاه و تقابل میان سنت و مدرنیته است. زنان در ایران با اینکه چه قبل و چه بعد از انقلاب سعی در بازتعریف خود داشته اند اما نگاه حاکمیت به آنها همان نگاه جنس دومی است. و به نوعی نگاه کالای جنسی دیدن را به زنانی که به هر دلیل همسرانشان را از دست داده اند، تداعی می کند.

بخش: 
اشتراک در RSS - غزال مرادی