مریم محسنی

روح انگیز ریاحی، خواهر نورالدین ریاحی نیز رخ درنقاب خاک کشید!

روح انگیز ریاحی (خواهر نورالدین ریاحی) که در پی مرگ مادر ریاحی همان شب مرگ مادر، در اثر بروز عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، بالاخره غم سنگین دوری از مادر و برادران را تاب نیاورد و متاسفانه هفته گذشته درگذشت.

مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام زمینه ساز ارتقای جنبش کارگری

اینها موقعیت و شرایط ویژه ای برای ادامه و گسترش مبارزه کارگری در منطقه جنوب کشور فراهم کرده و موقعیت ویژه و متمایز کارگران پتروشیمی به لحاظ نقش و جایگاه آنان در تولید و صنعت کشور شرایط مساعدی را برای ایجاد تشکل درون رشته ای بوجود آورده است

بخش: 

کارگران پتروشیمی ماهشهر سکاندارمبارزه طبقه کارگر ایران برای حذف شرکت های پیمانکاری

این واقعیت که سومین دور اعتصابات و اعتراضات کارگران پتروشیمی ماهشهر پس از 7 ماه کشمکش با سرمایه داران و مدیران در ابعادی چنین گسترده صورت گرفته، امید به شکل گیری یک تشکل مستقل کارگری را به عنوان محصول این مبارزات تقویت کرده است

بخش: 
اشتراک در RSS - مریم محسنی