محمد اشرفی

مصطفی صابر و “انقلاب ١٣٨٨”!

وظیفه هر مارکسيست به طور عام و مارکسيست - لنینیستهای واقعی به طور خاص اکنون این است که نقد تمام عیاری در مقابل آموزش های غلط ارایه دهند و همچنین آموزش درست مارکسیستی را پیش ببرند. تا پیش از زمان اوج گیری مجدد اعتراضات راه و روش و سبک کار گرایش صحیح (تبلیغ، ترویج و سازماندهی) در میان فعالین و انقلابیون جاگیر شده باشد.

اعمال جمهوری اسلامی باعث مرگ مادر رضا شهابی شد!

من اعتقاد دارم مسبب مرگ مادر رضا شهابی و ده ها مادر دیگر که در فراق فرزندان زندانی یا ... دچار مرگ یا بیماری میشوند، سران نظام اسلامی هستند.  هرگز نباید عمل و حاصل اعمال آنها را فراموش کنیم

اشتراک در RSS - محمد اشرفی