کمپین حمایت از معلمان در بند

صدای رنج های معلمان به ویژه معلمانِ دربند باشیم

امنیتی نشان دادن فعالیت های صنفی، برخوردهای غیرقانونی با تشکل های صنفی معلمان و افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی معلمان، وضعیت نگران کننده ای را رقم زده است که نیازمند توجه جدی نهادهای آموزشی و حقوق بشری است. از همین رو آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه و قرار گرفتن در آستانه روز جهانی معلم ـ ۵ اکتبر ـ بهانه ای است تا به صورت مستقل به نقض حقوق معلمان و به ویژه نقض آشکار حقوق بشر در برخورد با فعالان مدنی و صنفی معلمان پرداخته شود

بخش: 
اشتراک در RSS - کمپین حمایت از معلمان در بند