کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی - ایران آزاد

بوخوم: نامزدی جایزه حقوق بشر شهر برای جاوید هوتن کیان و شاهرخ زمانی

پس از خیرمقدم از طرف کانون ایران آزاد، خانم پلاتزمن شولتن شهردار بوخوم پیام شهر بوخوم به مراسم را قرائت کرد. خانم پلاتزمن شولتن تاکید کرد که: "با نامزدی جاوید هوتن کیان وشاهرخ زمانی برای دریافت جایزه حقوق بشرشهر بوخوم، کانون ایران آزاد افکارعمومی را به سوی سرنوشت این دو تلاشگر سوق می دهد."

انتخاب تلاشگر حقوق بشر سال 2012 برای دریافت دومین جایزه حقوق بشری شهر بوخوم

امسال ما برآن شدیم که این انتخاب با مشارکت هرچه گسترده تری از سوی کنشگران حقوق بشر صورت گیرد. از این رو پس از ماه ها بررسی، دو نفر را که به نظر ما واجد شرایط لازم هستند به مردم و به ویژه کوشندگان حقوق بشر معرفی می کنیم تا با مشارکت عمومی یکی از آنان به عنوان نماد تلاش برای حقوق بشر در ایران انتخاب شود.

معلمان در بند را فراموش نکنیم

حکومت ایران می رود که پس از کسب مقام نخست به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان، اکنون به بزرگترین زندان آموزگاران در دنیا تبدیل شود. بر اساس اطلاعیه کمپین حمایت از معلمان دربند، هم اکنون ۳ معلم به اعدام محکوم شده اند، که یکی از این احکام قطعی شده و دو مورد دیگر در مرحله فرجام خواهی است. ۱۶ معلم به زندان هایی از شش ماه تا ۱۰ سال محکوم شده اند که دوران زندان خود را می گذرانند، و ۲۰ نفر دیگر با پرونده هایی مفتوح در بازداشت به سر می برند. این آمار تنها به بازداشت های معلمان از خرداد ۱۳۸۸ تاکنون اشاره می کند و صدها حکم انفصال از خدمت، اخراج، تبعید و محرومیت های اداری پس از تجمعات صنفی سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ را شامل نمی گردد.

اشتراک در RSS - کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی - ایران آزاد