مصطفی شلماشی

نامە خطاب بە سازمانهای مدافع حقوق بشر

بنا به اطلاعاتی که بدست ما رسیده آقای منصور آروند، اهل مهاباد که در تاریخ ١٢ جولای ٢٠١١ دستگیر شده‌است، اکنون در زندان اورمیه و به قرنطینه منتقل شده‌اند. شهروند کورد منصور آروند متاهل و دارای دو فرزند چهار و هشت ساله است که در انتظار بازگشت پدرشان و آغوش بازش هستند.

اشتراک در RSS - مصطفی شلماشی