بهزاد کریمی

جنبش سبز درمواجهه با چند سیاست و جایگاه ما!

رای متحد شدن با دیگرمولفه های جنبش، ابتدا لازم است که ما خود را حول برنامه سیاسی شایسته دمکراسی سکولار متحد سازیم وبا قرار دادن خواست کنار گذاشته شدن اصل ولایت فقیه از ساختارجمهوری بمثابه بنمایه و شناسنامه برنامه ما، بر راه گذار از طریق انتخابات آزاد تاکید بورزیم. پیشنهاد پلاتفرم سیاسی ما برای جنبش سبز، اتحاد برای انتخابات آزاد خواهد بود.

بخش: 

اصل طلائی بسیج حداکثر نیرو در مقابله با خشونت ورزی و خشونت گری حاکم

گفتگوی تلاش با بهزاد کريمی

واکنش در برابر خشونت، هم اجتنابناپذیر است و هم تا اندازه ای توجیه پذیر؛ ولی تئوریزه کردن خشونت برضد خشونت و بر این پایه، برنامه ریزی برای اقدام خشونت آمیز علیه خشونت حکومتی و سازماندهی قهر تحت عنوان قهر انقلابی در برابر قهر ضد انقلابی، کاری اشتباه ورویکردی مهلک است.

بخش: 

رمز و راز بزرگداشت ملی آیت الله منتظری در چیست؟

هر تابو شکنی آقای منتظری و هر تجدید نظر او در اندیشه ها و روش هایش و مهم تر از همه هر رویکرد اخلاقی این بزرگ مرد طی سی سال گذشته، بازتابی از آن سمتگیری تاریخی بوده که جامعه ایران در پیش گرفته است و آن روح تاریخی که زندگی این دوران از حیات جامعه ایران را می سازد.

بخش: 

جنبش خودبنیاد سبز در مدرن و نو بودن قد علم کرده است! بخش پایانی

گفتگوی تلاش با بهزاد کریمی

انقلاب بهمن باغرق شدن در دریای سنت بود که به ناگزیر اسلامی شد، اما جنبش سبز قد علم کرده در برابر بدترین محصولات نظام جمهوری اسلامی، همانا در مدرن و نو بودنش است که معنی دارد وخواهد توانست که دوام آورد.

بخش: 

جنبش سبز خود بنیاد است!

گفتگوی تلاش با بهزاد کریمی

جنبش خود بنیاد، حبابی نیست که به یکباره بترکد.... این نوع جنبش، استوار بر آگاهی به حق خویش است و سرسخت در ایستادگی برسر آن... حساب شده پیش میآید و سنجیده عقب مینشیند؛ پیروزی را آسان نمیبیند اما به وصول آن یقین دارد؛ حرکت اجزاء آنهارمونیک است و آنارشی گری را بر نمیتابد....موتور رهبری جنبش خود بنیاد در خود آن و در بنیان و بنیاد آنست و نه در خارج آن و وراء آن!

بخش: 

نشانه یابی برای نشانه گذاری

ائتلاف سیاسی ملی بر زمینه اتحاد اجتماعی ملی

این جنبش که چیزی کمتر از انقلاب ندارد، از شانس پیروزی واقعی برخوردار است. جامعه، انگیزه بسیار بالایی برای مقاومت در برابر کودتا دارد. بهترین ترکیب بین شعور شهروندی با شور اجتماعی در جامعه پدید آمده است که نشان می دهد مردم حاضر به پذیرش وضع موجود نیستند ...

بخش: 

سهم من،منع من! رای سفید از موضع امتناع فعال!

این نوشته بر اساس صحبتهایی تنظیم شده است که در سمینار دو هفته پیش شهر اسن آلمان، پیرامون مواجهه اپوزیسیون دموکرات سیاست ورز با انتخابات این دور از ریاست جمهوری به بیان درآمد و اکنون بر آنم که آنها را در شکل پرورده شده و به صورت نوشتاری انتشار دهم. تلاش و آرزوی من این بود که موضع گیری مندرج در این نوشته شکل جمعی تری به خود می گرفت، اما نظر به عدم تحقق چنین تلاشی، به این نتیجه رسیدم که نمی توان به امید برآورده شدن آن آرزو، در موضع سکوت قرار گرفت

گفتارى پيرامون مسئله ملى

جريان‌ها و نيروهاى سياسى سراسرى در اپوزيسيون به‌تبع درکشان از موجوديت خواست‌هاى ملى در مناطق مختلف کشور – البته با تفاوت‌هاى بسيارى که در درک از آن دارند – مى پذيرند که در موضوع اتحادهاى سياسى، حضور تشکل‌هاى سياسى منطقه‌اى يک حق و يک ضرورت سياسى مهمى است. متقابلاً جريان‌ها و نيروهاى ملى – منطقه‌اى نيز که خواستار حل مسئله ملى در ايران واحد هستند قبول دارند که ورود آنها در بلوک‌هاى متحد سياسى براى استقرار دموکراسى در ايران،امرى حياتى براى آنهاست.

درنگى بر خيزش در آذربايجان

اين خيزش، اگرچه خودبخودى است و هيچ جريان و مرکز متشکلى آنرا هدايت نکرده و نمى‌کند، اما نقش هدايت‌گرانه و سمت‌دهى روشنفکران دموکرات در آن کاملاً محسوس است و نقش افراد و دستجات معدودى که تلاش کرده‌اند و مى‌کنند اين حرکت دموکراتيک را در جهت پان‌ترکيسم به انحراف بکشند، نقشی فرعى و غيرمسلط است

کدام سياست در قبال مشروطه‌طلبان پادشاهی؟

برای گروهی از فعالين، سياست اتحادجويی و ائتلاف‌خواهی با مشروطه‌طلبان پادشاهی، پشت کردن به آرمان و ايدئولوژی است و برای هميشه و تحت هر شرايطی انحراف تلقی می‌شود و اين در حالی است که در برخورد با مشروطه‌طلبان دينی، ايدئولوژی‌گرايی آنان رنگ می‌بازد و "واقع‌بينی سياسی" مبنای عمل قرار می‌گيرد

بخش: 

راز این پسرفت ها چیست؟

مصاحبه نشريه كار با بهزاد كريمي پیرامون کنگره اخیر "جبهه مشارکت ایران اسلامی"

با سیاست هایی که طی شش سال گذشته فقط نیرو از دست رفته است، نه تنها نمی توان این نیرو را دگر باره جلب کرد بلکه هر اندازه هم به امر تشکیلات و سازماندهی توجه شود، باز محکوم به از دست دادن آن باقی مانده از نیروهایی است که دل در تحقق یک جمهوری واقعی و استقرار دموکراسی در ایران دارند. نیرو محصول سیاست است و تشکیلات، ابزاری برای بهره گیری کامل از توان نیرو. اما حفظ نیرو از طریق ابزارهای تشکیلاتی زیر پرچم توجه به تشکیلات، نه تنها نیرو را حفظ نمی کند بلکه خود موجب عقب گرد می شود. آن چیزی که در عملکرد کنونی "جبهه مشارکت" مشهود است.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهزاد کریمی