اصغر جیلو

در رمزگشائی از رویداد ۸ تیر

این نوشته قبلا درمجموعه ای به نام "بازخوانی جنبش فداییان خلق، چالشی در نوزایی چپ ایران" که به مناسبت ۴۰ امین سالگرد جنبش فدایی به کوشش رفقا مسعود فتحی وبهروز خلیق منتشر شد به چاپ رسیده بود. بمناسبت سالگرد 8 تیر سایت کارآنلاین مطلب مفید و خواندنی رفیق الف. جیلو را به نقل از سایت عصر نو انتشار می دهد.

در پیشگاه تاریخ

در آن زمان، برای اغلب کسانیکه که آرزوی رسیدن به دوردستهای ناپیدای دنیایی برابر و بی تبعیض را در سر داشتند، بی عدالتی، فساد و زورگویی در کشور، همگی پدیده هایی غیر قابل تحمل و برانگیزاننده به شمار میرفتند. اما استبداد حاکم، هر نوع امکانی را برای تشکیل احزاب و جمعیتهای غیرفرمایشی منتقد و مخالف از بین برده و امکانی برای پیگیری اعتراضات، خواستها و مطالبات صنفی و سیاسی به طرق متشکل و قانونی باقی نگذاشته بود.

اندر موانع اتحاد "ما"، (بخش اول)

پرسش این است که چه نوع رابطه ای بین روند تضعیف انسجام و قدرت در "آن ها"، با تداوم ضعف و بحران در "ما" وجو دارد؟ دوستی مرا ترغیب به اندشه در پاسخ به این سوال که طراح آن هم خود او بود کرد. وی تداوم یک رابطه "خونی" قدیمی بین این دو را، فاکتور اصلی در ایجاد چنین وضعی میشمارد، و من هم متقاعد به محق بودن او شده ام.

نگاهی گذرا به “در دامگه حادثه”*

این نوشته ، در یک نگاه اجمالی ، نکاتی ازسه مصاحبه درمعرفی کتابی به نام” در دامگه حادثه” را قبل از انتشار آن ، و بعد هم جنبه هایی ازخود کتاب فوق را مورد توجه قرار داده است. برنامه ای ویژه ای که قبل از انتشار این کتاب ، در تلویزیون بخش فارسی صدای آمریکا ترتیب داده شد ، و با سر وصدا پیرامون آن در چند برنامه دیگر تلویزیونی ورایویی ادامه یافت، و گفته شد که مواردی را که ثابتی “اشاره کرده است) با دوری جستن از تعصب وهیاهو( بی گمان فصل جدیدی را در مباحث انتقادی تاریخ معاصر کشورمان خواهد گشود” (ص۱۱) ، در بخشی از مهمترین محورهای آن، تجلیل و ستایش از وقایع نویسی جعلی ، پنهان کاری در بیان حقایق ، وجا زدن تبلیغات سیاسی به جای تاریخ نویسی علمی بود.

بخش: 

نگاهی گذرا به “در دامگه حادثه”*

این نوشته ، در یک نگاه اجمالی ، نکاتی ازسه مصاحبه درمعرفی کتابی به نام” در دامگه حادثه” را قبل از انتشار آن ، و بعد هم جنبه هایی ازخود کتاب فوق را مورد توجه قرار داده است. برنامه ای ویژه ای که قبل از انتشار این کتاب ، در تلویزیون بخش فارسی صدای آمریکا ترتیب داده شد ، و با سر وصدا پیرامون آن در چند برنامه دیگر تلویزیونی ورایویی ادامه یافت، و گفته شد که مواردی را که ثابتی “اشاره کرده است) با دوری جستن از تعصب وهیاهو( بی گمان فصل جدیدی را در مباحث انتقادی تاریخ معاصر کشورمان خواهد گشود” (ص۱۱) ، در بخشی از مهمترین محورهای آن، تجلیل و ستایش از وقایع نویسی جعلی ، پنهان کاری در بیان حقایق ، وجا زدن تبلیغات سیاسی به جای تاریخ نویسی علمی بود.

تکذیبیه ای برفتوحات ناکرده آقای علی خدایی

بسیاری از انسانهای فداکار بی هیچ دریغی، به حکم وجدان و باور خویش، جانهای خود را سپر بلای رفقای خویش کرده و حتی بعضی از آنان در زیر شکنجه های قرون وسطایی، و یا در میدانهای تیر و بر سر دارها جان داده و فنا شدند. هنوز هم کسی داستان واقعی گذشت ها و فداکاریهای بی دریغ این انسان های شریف و کم نظیر را ننوشته است. اگرچه چنین فقدانی یاس آور و آزار دهنده است، امابدتر از آن سرقت فداکاری های این جمعیت خاموش و انتساب آن همه گذشت و ایثار به چند نفر، و یا کسانی که هیچ نقشی در آن نداشته اند، جز یک ناسپاسی و ناجوانمردی غیر قابل بخشش معنای دیگری ندارد

چند تذکر در باره چند رویداد*

نکته ای که قبل از پرداختن به موضوع مشارکت اعضا در انتخاب رهبران، ذکرش ضروریست تاکید بر این حقیقت است که سازمان قبل ازانقلاب هم دارای رهبری بوده و این ارگان صرفا در ماههای قبل از انقلاب، یا در جریان آن و یا بعد از انقلاب بهمن ١٣٥٧شکل نگرفته بود.

بازهم در باره تاریخ فدایی(بخش دوم)

پاسخی به یک نقد

چرا ما باید اکنون باور کنیم که تاریخ چریکهای فدایی خلق می تواند استثنا باشد؟ مگر آقای شهبازی همکارسابق آقای نادری و سرپرست قبلی "موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی" وزارت اطلاعات اخیرا نگفتند که: "کتاب «حزب توده» نوشتههای خام من است که به شکل کنونی قابلیت انتشار نداشت، ولی به دلیل اصرار و سماجت مسئولان جدید مؤسسه فوق به انتشار آن رضایت دادم، مشروط بر عدم درج نامم.

بازهم در باره تاریخ فدایی(بخش اول)

بعد از انتشار نوشته "افسانه نفوذ"(1)؛ خواننده محترمی، بحث مفیدی را درمورد این بررسی دربخش نظرات در پایان مطلب اصلی باز کردند. این نقد و پاسخ اول من به نقدایشان درهمان جا درلینکهای زیر دردسترس است، که مطالعه آنها قبل از ورد به مبحث زیر توصیه میشود.

"افسانه نفوذ"- کنکاشی دریک رویداد ازتاریخ فدایی

کتاب “چریکهای فدایی خلق از کنشهای اولیه تا انقلاب بهمن”، در بهار سال گذشته و هنگامی منتشر شد که نشانهای از عزم استوار اکثریت بزرگی از مردم ایران برای مهار استبداد و دیکتاتوری نظام مستقر در کشور در دست نبود. هدف اصلی این بررسی، نگاهی از نزدیک به ادعاهای “کتاب” در مورد نفوذ و حضور ساواک در درون تشکیلات و رهبری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در فاصله سالهای ۱۳۵۷-۱۳۵۰ بوده است.

جنبش فدائی هيچگاه نگاه به گذشته نداشت

ن نوع توسعه سرمايه دارى كه ما در ايران شاهدش بوديم بجاى هدايت ايران به سوى سعادت، رفاه بيشتر، مدرنيته و دموكراسى باعث بيرون آمدن ديو تحجر و عقب ماندگى و پس روى از بطرى شيشه اى جادو شد و سرمايه دارى غرب هم يكى از مناطق مهم نفوذ خود را از دست داد

اشتراک در RSS - اصغر جیلو