نهاد غیر دولتی سودویند

محدودیت در فرهنگ، هنر و ورزش در ایران: رویداد موازی در حاشیه بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر

نخستین رویداد موازی سازمان غیر دولتی سودویند در حاشیه بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنوان «محدودیت در فرهنگ، هنر و ورزش در ایران» روز سه شنبه شانزدهم ژوئن 2015 میلادی در اطاق 26 ساختمان سازمان ملل در شهر ژنو برگزار می شود. در این رویداد کارشناسان و هنرمندان عرصه های مختلف به ابراز نظرات خود خواهند پرداخت.

اشتراک در RSS - نهاد غیر دولتی سودویند