کانون ایرانی کانادایی حقوق بشر – تورنتو

جهت دستیابی به حقایق

گزارش سفر دکتر احمد شهید گزارشگر وضعیت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به تورنتو- کانادا

فرق ایران با کشورهای دیگر مثلا عربستان یا اسراییل این است که مقامات ایران مرا از رفتن و دیدن از زندانها و زندانیان منع کرده اند در حالی که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور عربستان می تواند به آن کشور رفته و گزارش تهیه کند و یا مثلا گزارشگر سازمان ملل در امور اسراییل می تواند به مناطق اشغالی رفته و گزارش تهیه کند.

اشتراک در RSS - کانون ایرانی کانادایی حقوق بشر – تورنتو