علی صمد

نتایج انتخابات سه گانه پارلمان های بلژیک و اروپا

در دور پیش رو بسیاری از مسئولیت های ارگان های رسمی می بایست تغییر کنند و پارلمان اروپا برعکس دوره های قبل دارای قدرت تاثیرگذاری در انتخاب مسئولین ارگان های اتحادیه اروپا است. با تقویت نقش پارلمان رفته رفته نقش شورای اروپا در تصمیم گیری ها می تواند کاهش پیدا کند. اگر سیاست های اروپا در عرصه اجتماعی و اقتصادی تقویت نشود اتحادیه اروپا با بحران هویت مواجه خواهد شد.

برگزاری هشتمین دوره انتخابات در پارلمان اروپا

حزب سوسيال دموکراتهای پارلمان اروپا( چپ های دمکرات و میانه) - این گروه از سوسیال دموکراسی دفاع می کند و هدف خود را استقرار یک اروپای اجتماعی اعلام می کند. سوسیالیست‌ها اولویت‌های خود را در تضمین اشتغال، با کاهش بیکاری و استانداردهای زندگی علیه رکود، مقابله با تغییر آب ‌وهوا، ارتقای برابری فرصتها و امنیت و ... معرفی می‌کنند.

افزایش قیمت حامل های انرژی، گرانی و فقر را گسترش می دهد

طرفداران نئو لبیرالیسم در ایران خواهان کاهش شدید دخالت دولت در امور اقتصادی هستند. به نظر آن ها دولت باید تامین مالی برنامه های اجتماعی و برنامه های تامین اجتماعی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. نئولیبرال ها از دولت می خواهند که تمام قواعد و مقرارت موجود بر سر راه انباشت سود را از میان بردارد. آنها بر این اعتقادند که همه قیمت ها، از جمله قیمت نیروی کار، باید بوسیله بازار تعیین شود. نباید هیچ حداقل دستمزدی تعیین شود. طرفداران نئولیبرالیسم دائما بدنبال حذف هر گونه مقرارت حمایتی از کارگران در قوانین کار هستند.

سی و پنج سال از انتشار اولین شماره نشریه "کار" گذشت

سایت "کارآنلاین" همچنان خود را متعلق به اردوگاه چپ دمکرات می داند و صدایش را در این مسیر در جهت دنیایی بهتر بلند کرده و خواهد کرد. سایت "کارآنلاین" تربیونی است که برای آزادی، داد، حقوق بشر و برابری میان زنان و مردان، تلاش و فعالیت همه جانبه ای را می کند. سایت "کارآنلاین" سمتگیری اجتماعی و سیمای نشریه "کار" دیروز را در دفاع از زحمتکشان، همچنان حفظ کرده است.
با مجازی شدن نشریه "کار" بصورت "آنلاین" در دهه گذشته، سمتگیری اجتماعی آن تغییر نکرده و همچنان در جبهه نیروی کار قرار دارد.

جنبش سبز و فرصت برای برآمد مجدد

مصاحبه با علی صمد فعال جنبش سبز و عضو سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مدتهاست که می خواهند از شر حصر رهبران جنبش سبز راحت شوند زیرا برای حکومت و بویژه رهبر آن ظرف سه سال گذشته این موضوع بسیار پرهزینه بوده است. اتفاقاً یکی از راه های موفقیت در مبارزه این است که جنبش های اعتراضی یا اجتماعی چنان عمل کنند که حکومت مجبور به دادن هزینه شود. اگر چنین شود عقب نشینی حکومت دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. در سه سال گذشته رهبری نظام بابت حصر رهبران جنبش سبز مجبور به پرداخت هزینه شده است و این دلنشین و روحیه برانگیر برای مبارزه فعالین جنبش دمکراتیک مردم ایران است.

خاطره ای از آغاز تظاهرات دانش آموزی در تهران در سال 57

فردای آنروز در مدرسه بحث و گفتگو بسیار داغ بود و همه از حرکت اعتراضی روز پیش صحبت می کردند. مدیر مدرسه در زنگ تفریح، دانش آموزان را از طریق بلندگو نصیحت و تهدید می کرد که حواسمان خوب جمع باشد زیرا عده ای از "خرابکاران" که دانش آموز نبوده اند، روز قبل می خواستند مدرسه را به آشوب بکشانند. مدیر به کلاس های درس هم آمد و همان حرف های قبلی خود را تکرار کرد و از ما خواست که با خرابکاران همکاری نکنیم و در دام آنها نیفتیم و اگر خبری از سازماندهندگان داریم به او اطلاع دهیم.

بخش: 

دانشگاه بدنبال فرصت است و این فرصت هم بوجود خواهد آمد

مصاحبه با رفيق علی صمد به مناسبت 16 آذر

امروز بر همگان آشکار است که دانشگاه با تلاش و مقاومت فعالین دانشجوئی، دیگر در جهت حفظ منافع نظام فعالیت نمی کند. جنبش دانشجوئی امروز نقاد قدرت است و با تمام تضییقاتی که بر دانشجویان اعمال می شود جنبش دانشجوئی از استقلال و آزادی خود دفاع می کند و این دفاع پر شکوه است

از توافق ژنو باید استقبال کرد و آنرا در جهت منافع ملی ایران دانست

گفتگو با رفيق علی صمد عضو شورای سردبیران سایت کارآنلاین

برای بسیاری روشن است که سیاست‌های فاجعه آمیزی که آقای احمدی‌نژاد پیش برد بدون حمایت آقای علی خامنه‌ای، بخشی مهمی از فرماندهان ارشد سپاه و راست افراطی نمی توانست به اجرا در آید. بنابر این، آنها مسئولیت مستقیم در بوجود آوردن شرایط فاجعه بار کنونی کشور دارند. سیاست خارجی‌و داخلی دولت احمدی نژاد همواره مورد تایید رهبر حکومت بوده است.

ژنو گام اولیه

ما از توافقات بوجود آمده در ژنو استقبال می کنیم و آنرا به نفع منافع ملی ایران می دانیم. در ضمن ما معتقدیم که مذاکره بهترین روش برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای غلبه بر بحران های تنش آمیز موجود میان ایران و جامعه جهانی است. اما بدیهی است که چنین توافقی تنها بعنوان یک گام اولیه برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی است و وضع نهائی چه در مناسبات با خارج و چه در عرصه داخل نمی تواند تنها به این توافقات محدود استوار گردد

10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است

ما به عنوان چپ های دمکرات ایرانی، مجازات اعدام را عملی ضد بشری می دانیم و انجام آن را شایسته جامعه انسانی نمی دانیم. ما مخالف حذف زندگی در هر حالتی هستیم و بدون هیچ شبهه ای برای لغو آن در ایران و جهان فعالیت می کنیم. البته روشن است که اراده سیاسی برای لغو مجازات اعدام در ایران می بایست در داخل کشور شکل گیرد.

روحانی و رابطه با امریکا

همه فاکتورها نشانگر این است که آمریکا مصمم است درماهیت رابطه خود با ایران تحولاتی ایجاد کند. تردیدهای اوباما در خصوص قدرت واقعی روحانی تنها با گذشت زمان و با اقدامات عملی دولت او در مذاکرات برطرف خواهد شد. هدف اصلی روحانی این است که تحریم هایی که اقتصاد ایران را فلج کرده است را از طریق مذاکره با کشورهای 1+5 و بویژه امریکا که به صورت تحریم های چند لایه ای علیه ایران می باشند را کاهش دهد. چهار قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده است.

21 سپتامبر روز جهانی صلح بر همه خجسته باد!

21 سپتامبر روز جهانی صلح است. امسال هم چون سال های گذشته به احترام این روز می بایست در مناطق جنگی، آتش بس بیست و چهار ساعته برقرار شود و صلح دوستان و صلح طلبان در سراسر جهان برنامه های گوناگونی از موزیک، تاتر، کنسرت، نصب پوسترها، نمایشگاه ها، جلسات و کنفرانس ها، تظاهرات و آکسیون های متنوعی را برای بزرگ داشت این روز به اجرا می گذارند.

ایران، دولت روحانی و پیچیدگی حوادث خونین سوریه

جمهوری اسلامی با حمایت همه جانبه از دولت اسد و تائید جنایات وی در کشتار غیر نظامیان و هم چنین اعزام نیروی مسلح به خاک سوریه عملاً نقش مخربی به عهده داشته است. در بحرانی کردن این منطقه، جمهوری اسلامی همانند عربستان، قطر و ترکیه به عنوان عاملین پیچیده تر و بدتر کردن مخاصمه سوریه و تداوم کشتارها در این کشور مسئولیت مستقیم دارند

حسن روحانی رئیس جمهور شد اما...

اگر آقای روحانی بتواند پاسخ در خوری به مطالبات متنوع مردم برای تغییرات اساسی در شرایط بحرانی امروز کشورمان بدهد، می تواند امید رای دهندگان به خویش را به اعتماد تبدیل کند. انجام تغییرات و تحولات اساسی در جهت خواسته های جامعه مدنی و منافع ملی کشور می تواند در دوره پیش رو حمایتهای مردمی از رئیس جمهور جدید را تقویت کند.

بخش: 

مکانیزم مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران ( بخش دوم وپایانی)

آنها از مجموعه کاندیداها، فقط 8 نفر را گزینش کردند، و بدین ترتیب انتخابات را پیش از دوره های قبل به انتصابات مبدل ساختند. انتصاب نامزدهای ریاست جمهوری آشکارا نشان میدهد که انتخابات در ایران دموکراتیک یا مردمی نیست بلکه فرمایشی است. آنها این بار فقط نامزدهایی را مورد تائید قرار دادند که رهبر حکومت یا مجموعه بلوک قدرت با آن موافقت داشتند. در واقع با انجام چنین برنامه ای کنترل کاندیداها براحتی انجام می گیرد و با مشکلات غیر منتظره و ناگهانی مواجه نخواهند شد. تمام شواهد موجود واقعیت فوق را تائید می کنند.

مکانیزم مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران (بخش نخست)

البته این حقیقتی است که ازآغاز تاسیس جمهوری اسلامی، حذف کاندیداهای غیرخودی وایجاد محدودیت برای فعالیت آنها به اشکال گوناگون با شدت وقوت متفاوتی وجود داشته است. جدول زیر بخوبی آمارتعداد نامزدهای داوطلبی را که در دوره های مختلف بدلایل گوناگون از صحنه انتخابات کشور کنار گذاشته شده اند را نشان می دهد.

سناریوی انتخاباتی بلوک قدرت در ایران

این سناریو از انتخابات سال 88 علناً آغاز و در این دور برای تثبیت نهائی، بشکلی ناهنجاری ادامه یافت. برای بلوک قدرت حذف "ساختارشکنان" در انتخابات دارای اهمیت اولیه است. بلوک قدرت پروژه مهندسی انتخابات را از سال 82 و با آموختن و کسب تجربه بسیار به اشکال گوناگون پیش برده است. آنها با تجربه انتخابات سال 88، اکنون در این انتخابات فقط نامزدهایی را مورد تائید قرار دادند که با آنها موافقت داشتند. در چنین وضعیتی کنترل کاندیداها براحتی انجام خواهد شد و با مشکلات غیر منتظره و ناگهانی مواجه نخواهند شد.

بخش: 

پيرامون کنگره 13

مصاحبه با رفيق علی صمد

کنگره می بایست به مسائل درون سازمانی و سازماندهی تشکیلات سازمان بیشتر توجه نشان میداد و زمانی قابل توجه را در کنگره به آن اختصاص می داد. آینده سازمان و منافع آن ایجاب می کند که در این عرصه گفتگو و بحث بیشتری برای رسیدن به حدی از توافق در میان اعضای سازمان صورت گیرد. تقویت حزبیت و توافق بر سر آن تنها با تصویب قوانین و ضوابط نمی تواند پیش رود.

تصویب اسناد پایه ای امید و فراتر رفتن را در سازمان تقویت می کند

وظیفه اصلی و مبرم یك جریان حزبی چون سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، می بایست برای ایجاد تغییرات جدی وعمیق در ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران متمرکز شود و بدیهی است كه ما باید هر چه بیشتر در چنین مسیری گام های روشنتری برداریم. کنگره دوازدهم سازمان با تعیین و تصویب اولویت های برنامه ای، اساسنامه ای و سیاسی توانست به نوبه خود در راستای تقویت حزبیت، ایجاد رابطه با بخشی از فعالین جنبش های اجتماعی (زنان و جوانان) و احزاب سیاسی داخل و خارج از کشور گام هایی را بردارد.

میز گرد برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ ایران در بروکسل ـ بلژیک

مشارکت فعال منفردان چپ نه فقط به لحاظ وزن کمّی، بلکه مقدمتاً به لحاظ وزن کیفی آنان دارای اهمیت است. تنوع مسائل نظری و عملی ای که چپ امروزه با آنها مواجه است، حضور متنوعی را برای پاسخگوئی به این مسائل ایجاب می کند و این مهم بدون حضور منفردان متحقق نخواهد شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علی صمد