علی صمد

مصاحبه نشریه شهروند چاپ کانادا در باره حقوق بشر با علی صمد فعال سیاسی

یکی از مواردی را که در رابطه با نقض حقوق بشر شخصا تجربه کرده ام هنگامی بود که به دلیل فروش نشریه کار در سن 16 سالگی در خیابانی در تهران دستگیر شدم و بی مورد به مدت 20 روز در زندانی در تهران که نمی دانم کجا بود با چشمان بسته برده شدم و در آنجا به صورت انفرادی حبس شدم و نیز در مدت زمان مربوطه امکان هرگونه تماسی با خانواده ام را از من گرفتند. در زندان در سرمای زمستان دو عدد پتوی کثیف در اختیارم قرار دادند و انواع آزار و اذیت را همراه با فحاشی به من، خانواده ام و همفکرانم اعمال کردند.

انتخابات استان ها و شهرداری ها در بلژیک- بخش دوم و پایانی

در بلژیک سمتگیری برای تغییرحکومت غیرمتمرکز به حکومت فدرال 23 سال طول کشید. درواقع این کشوراز سال 1970 بسمت حکومت غیرمتمرکز سمتگیری کرد و در سال 1993 رسماً ساختار فدرال بعنوان یک اصل اساسی وارد قانون اساسی این کشور شد. برای رسمیت دادن به ساختار فدرالیسم به عنوان یک سیستم حقوقی ظرف 23 سال، پنج رفرم اساسی در قوانین بلژیک ایجاد شد.

انتخابات استان ها و شهرداری ها در بلژیک بخش اول

از اواخر دهه 60 میلادی و مشخصاً تا پایان دهه 70 تمام احزاب سیاسی سراسری در بلژیک به دو بخش عمده تقسیم شدند و از حالت احزاب سراسری در سطح بلژیک به احزاب منطقه ای در مناطق سه گانه تغییر یافتند. در واقع با گسترش سیستم فدرالیسم در این کشور روند منطقه ای شدن احزاب سراسری روزبروز تقویت شد. امروز یکی از بحث هایی که در میان برخی فعالین، متخصصین و نخبگان سیاسی مطرح است، نگاه انتقادی به اتخاذ چنین روشی برای تبدیل احزاب سراسری به منطقه ای می باشد. انجام چنین کاری موجب فاصله میان مناطق فدرال و تقویت مطالبات و منافع خاص منطقه ای بر منافع ملی شد.

کودکان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران- بخش پایانی

کار کودک، حقوق اساسی کودکان را مورد تجاوز قرار می دهد. وجود کار کودک در جامعه یک فاجعه بزرگ انسانی است. کودکی که به دلیل فـقر اقتصادی به محیط های کار کشیده می شود در واقع فـقر را در خود جاودانه می کند. امروزه بر همگان آشکار شده است که کار استثمار گرانه بر رشد جسمی کودک تأثیر منفی دارد و سلامتی او بدین طریق به خطر می افتد. کار استثمارگرانه به رشد شناختی- عاطفی کودک از جنبه روانی آسیب های جدی وارد می سازد و بدین طریق احساسات و دلبستگی های او لطمه شدیدی می خورد.

بخش: 

کودکان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران - بخش چهارم

مطابق نتايج ارائه شده توسط مرکز آمار ايران در سال 1385، بيش از يک ميليون و ششصد و هشتاد هزار کودک بين 10 تا 18 سال جزو جمعيت فعال کشور به شمار آمده اند، يعنی نزديک به 8/12 درصد از کل جمعيت در اين سن، با احتساب تعداد افراد خانه دار در اين رده سنی، قريب به 20 درصد کودکان 10 تا 18 سال کشور ما مشغول به کار هستند و جالب اينکه فقط حدود 6/72 درصد کودکان اين رده سنی مشغول به تحصيل می باشند، اين نسبت درمورد پسران 6/73 و در خصوص دختران 7/71 درصد است

بخش: 

کودکان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران- بخش سوم

معمولاً کارشناسان و متخصین برای اطلاع یافتن از سلامتی یک جامعه به بررسی وضعيت تغذيه ای كودكان زير پنج سال می پردازند و این امر را بعنوان شاخصی مناسب برای سلامتی یک جامعه در نظر می گیرند. مطالعات و تحقیقاتی که در این عرصه وجود دارد نشان می دهد که شيوع سوء تغذيه در كودكان زير 5 سال در مناطق مختلف كشور متفاوت است و ميزان آن از 6/8 تا 38 درصد می باشد

بخش: 

کودکان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران - بخش دوم

بیش از 34 درصد از افراد فقیر در ایران را کودکان و 70 درصد را کارگران تشکیل می دهند... در واقع وجود فقر باعث میشود که کودکان کار تحت نامناسب ترین شرایط جسمی، به سخت ترین كارها گمارده شوند و بدین طریق بشکلی ناهنجار و خشن در معرض استثمار و تبعیض روزانه قرار گیرند. این کودکان به دلیل تعلق داشتن به خانواده های فـقیر مجبور هستند در محیط سخت و دردآور به کار مشغول شوند

بخش: 

کودکان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران - بخش اول

تمام آمارهای بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و یونیـسف این واقعیت را به تصـویر می كشند كه كشورهای بدهكار، همگی دارای وضعیت كمابیش نامناسبی به لحاظ اقتصادی هستند. در این جوامع رواج كار كودكان به دلیل رشد جمعیت، تشدید فقر، بیكاری، تورم... از رونق بیشتری بر خوردار است

بخش: 

تعیین وضعیت نهائی برنامه و اساسنامه درکنگره دوازدهم سازمان

كنگره سازمان باید به این پرسش اساسی پاسخ دهد كه آیا ما می خواهیم به عنوان یك حزب سیاسی جدی در جامعه ایرانیان عمل كنیم؟ یا نه می خواهیم در همین سطح از فعالیت موجود باقی بمانیم؟ تجربه 28 ساله گذشته گویای این واقعیت است كه ماندن در وضعیت كنونی جز تضعیف سازمان، مسئله دیگری را برای ما فدائیان به ارمغان نیآورده است و بی توجهی به این موضوع و ادامه این روند می تواند آینده فعالیت سازمان را با خطرات جدی همراه سازد!

هشت مارس و نقش زنان درجنبش سبز

جنبش زنان و جنبش سبز به عنوان نماد مبارزه برای آزادی، حقوق برابر شهروندی وعلیه تبعیض، درعمل اجتماعی نشان داده اند که می توانند با وجود سرکوب و با تکیه به خود هرچه بیشتر با هم بودن را در حین تنوع و احترام به هم گسترش دهند و از این طریق به حیات خود ادامه دهند و کانون های مقاومت را برای روزهای سرنوشت ساز آماده کنند

بخش: 

بزرگداشت سیاهکل و دو جریان پر اهمیت از فدائیان خلق ایران

امروزه می شود با استفاده مناسب و به موقع از امکانات تکنولوژی های اطلاعاتی حتی با وجود سرکوب، سانسور و اختناق در کشور، امکان این را بوجود آورد که برای شناساندن تاريخ، ديدگاه ها، برنامه و مواضع سياسی برای نسل جوان کشور بویژه دختران و پسران دانشجو و دیگر فعالین سیاسی و اجتماعی کشورمان گام های موثر و اساسی برداشت. باید هر چه بهتر از شرایط و موقعیت جدید بهره مناسب برد و نیروی خود را هر چه بیشتر جوان کرد. با ایجاد چنین شرایطی است که قدرت تاثیرگذاری ما در میان اپوزیسیون و جامعه افزایش می یابد.

اعدام "سران فتنه" و اقدام فوری اپوزیسیون

از همین حالا باید در عرصه بین المللی با مراجعه به احزاب، سازمان ها، سندیکاها، تشکل های مدنی، دولت ها، نمایندگان پارلمان ها، افکار عمومی و وسائل ارتباط جمعی، کارزاری وسیع و عمومی برای مقابله با ترفندها، تهدیدات و جنایت های رژیم تشکیل داد. سران حکومت باید بخوبی و روشنی بفهمند که در برابر هر سرکوب و جنایتی باید هزینه بالائی در عرصه داخلی و خارجی پرداخت کنند

سابقه تاریخی یارانه در جهان و ایران

روش استفاده از یارانه یکی از مواردی است که تمام دولتها از آن به شکلی استفاده میکنند. در واقع می شود گفت که تمام دولتها به اشکال مختلف در اقتصاد بومی خود دخالت میكنند تا بلکه از این طریق به یكسری اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برسند. در عمومی ترین وجه، پرداخت یارانه بوسیله دولتها شامل همه چیز از جمله ایجاد خدمات بهداشتی، تربیتی، اقدامات مربوط به عدالت اجتماعی، برنامه برای افراد كم درآمد و آسیب پذیر و بیكار تا ایجاد انگیزههای اقتصادی و مالی برای بخشهای كمتر توسعه یافته كشور، ایجاد خدمات امنیتی و انتظامی و اعطای امتیازهای مالی به بعضی صنایع برای اهداف خاص و غیره را شامل میشود.

نظریه های مربوط به تئوری های دولت درعلم سیاست (بخش پایانی)

فوكو كه ميخواست به مقاومت در برابر قدرت دامن بزند، از مقاومت در برابر ساختار نهايی قدرت در جامعه – يعنی دولت – عاجز مي ماند. به عبارت ديگر، بر خلاف رويه ی همشيگی نظريه پردازان سياسی كلاسيك، نقد دولت نميتواند با تفكر در باره نحوه ايجاد يك دولت مطلوب در آميزد، چرا كه در انسان مورد نظر فوكو، سركوب درونی شده و به همين دليل او حتي نميتواند به شيوه زندگی ديگری بينديشد.

نظریه های مربوط به تئوری های دولت درعلم سیاست (بخش دوم)

در اينجا ميتوان مطرح كرد كه ويژگی خاص دولت اين است كه دولت با سامان دادن به روابط قدرت مسلط در جامعه، اين روابط قدرت را ثبيت نموده و بدين وسيله به جامعه ثبات می بخشد. دولت به عنوان مجموعه ای از رويه های سياسی خاص، به مجموعه ای از روابط اجتماعی استيلايی مشروعيت می بخشد، زيرا بوسيله اعمال حقوقی به اين روابط رسميت و سامان میدهد. از اين نظر است كه ميتوان دولت را قدرت سامان يافته شكل بندی اجتمایی دريك برهه تاريخي خاص دانست.

نظریه های مربوط به تئوری های دولت درعلم سیاست (بخش پایانی)

دولت گرایان با تكیه بر دولت، جامعه را نادیده می گیرند، و نظریه پردازان متاثر از فوكو با تكیه بر تعامل اجتماعی، دولت را نادیده می گیرند. تكیه انحصاری بر دولت یا جامعه حاكی از آن است كه آنها خود را به گونه ای مستقل از دیگری ساخته و باز تولید می كنند. در این برداشت های یك بعدی، نقش هر یك از این دو (دولت و جامعه) در ساختن و محدود كردن دیگری نادیده گرفته می شود. به عبارت دیگر، این برداشت ها به رابطه پیچیده، متناقض، و سازنده ای كه بین دولت و جامعه وجود دارد، توجهی ندارند.

نظریه های مربوط به تئوری های دولت درعلم سیاست (بخش دوم)

ر قسمت اول این مقاله، اصطلاحاتی مورد استفاده قرار گرفت و من وعده دادم كه در بخش دوم به آن موارد خواهم پرداخت. در اینجا با استفاده از كتاب "جامعه ی مدنی و دولت" اثر خانم "نیرا چاندوك" به توضیح بعضی از آن موارد فوق می پردازیم و سپس در ادامه، بحث خود را دنبال می كنیم.

نظریه های مربوط به تئوری های دولت درعلم سیاست (بخش اول)

دولت، قدرت خود را از كجا بدست می آورد؟ چه چیزی باعث می شود كه مردم دستور كارهایی مستقل از دولت تدوین كنند؟ چگونه معادلات قدرت جدیدی در جامعه بوجود می آید؟ این معادلات جدید چگونه معادلات قدرت متبلور در دولت را به چالش می كشند؟ در چه زمینه ای بین دولت و جامعه اختلاف نظر وجود دارد؟ چرا و چه زمانی دولت با بحران مشروعیت روبرو می شود؟

نقش نظام های تاریخی در تشکیل پدیده دولت مدرن (بخش آخر)

تاریخ و تجربه دولت های جدید نشانگر این است كه مرحله اول شكل گیری این دولت ها در چارچوب دولت مطلقه و تمركزگرا پدیدارگشته است. در واقع می توان توجه داد كه قدرت این نوع ازدولت به سوی یكپارچگی، تقسیم ناپذیری و نفوذ درعمق سرزمین و اجتماعات دور افتاده خود سیر می كرده است.

زیرزمینی شدن مراسم جوایز ادبی در ایران

 به رسم سه ساله اخیر که زیر فشار ارشاداسلامی برای برچیدن بساط اهدای جوایز ادبی خصوصی تلاش می کند، مراسم امسال اهدای این جایزه باز هم در یک محفل خصوصی برگزار شد که در نتیجه دوستداران ادبیات و این جایزه نتوانستد تماشاگران این برنامه باشند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علی صمد