انديشه سياسی

ميشل ريچاردز
ترجمه از:
نادر عصاره

فصلی از کتاب: «نظریه های قدرت سياسی - از توتالیتاریسم تا دموکراسی» - اثر: ميشل ريچاردز، منتشر شده درسال 1986

خلیل آبادی

اگر اسلام بخواهد به جهان صنعت و اقتصاد جهانی، در وضعیت کنونی، بپیوندد، عملا بعلت در هم آمیختگی عمیق اینها بامسیحیت، باید اسلام "مسیحی شود" و با همان برنامه اجتماعی آنها تلفیق گردد؛ در این صورت،...

علی فرمانده

ایران نتوانست هم پای دیگر کشورها، مکانیسم های تفکیک حکومتی و دولتی را حتی تا قبل از انقلاب اخیر بصورت ناقص کنونی نیز به اجرا درآورد. انقلاب مشروطیت، تلاشی در تفکیک حکومت پادشاهی و دولت پارلمانی...

علی فرمانده

توده های مردم از امروز خود فریاد می کشند، و روشنفکران از برای فردای آرمانی خود. خیزش های مردمی فرآیند سرکوب یک نسل است، و برای روشنفکران فرآیند سرکوب نسلها. از اینرو توده های مردم دنبال جایگزینی...

تجربه-ی اخير تأئيد می کند که در برآمدهائی مانند "کودتای ولائی-پادگانی"، اين دوسمت با يکديگر نقاط اشتراک پيدا می کنند و نقطه های اشتراک؛ مجاری تأثيرگذاريی هستند که اين سمت ها را متقابلا" نيرو و...

علیرضا جباری (آذرنگ)

آیا مفاهیم جمهوری و اسلامی در یك تركیب - واژه می گنجند؛ آیا وازه های سازندۀ این تركیب، وازه هایی در ذات خود متعارض نیستند؟ اگر جمهوریت به معنی تكیه برآرای جمهور مردم است واسلام دینی است الهی با...

عبدالستار دوشوکی

ايران يك حاكميت ملی يگانه و تجزيه ناپذير خواهد داشت. تمركززدائی دمكراتيك مبتنی بر دمكراسی شناخته شده، تجربه شده و نهادينه شده در جهان آزاد (از جمله برزيل، بريتانيا، مكزيك هندوستان؛ فليپين، اندونزی...

فرخ نگهدار

در جایی که رواج آزادی "اخلال در امنیت کشور"، "تزلزل در ارکان دین" و یا "ضدیت با عدالت اجتماعی" تصور می شود، راه افکار ارتجاعی و خرافه های سیاسی در اذهان توده باز خواهد ماند. هرگاه به بهانه "تمدن...

دولت (استيت)، حكومت (گاورنمنت)، و جامعه نو
امروزه ايران با تناقضاتی روبرو شده است كه برغم برخوردهای ساده گرايانه، افتخارات عتيقه شده، و پوشش های ضخيم عقيدتی، خشونت و شايد جنگی ديگر را از...

ایران دیگر آنقدر تغییر كرده است كه ضرورت رهبری تبدیل به یك واقعیت عینی شده است. تكه تكه، قطعه قطعه، منطقه منطقه، و بخش بخش تغییرات و تحولاتی بوجود آورده ایم و چیزهایی ساخته ایم كه برای شكل گیری یك...

این که چگونه می توان سیاستی دِگر و دریافتی دِگر از چپ و سوسیالیسم را با آزادیخواهی و نفی اقتدارطلبی یعنی با آن چه که سارتر و بنی لِوی در دیالوگ خود قدرت ناپذیری می نامند آشتی داد، یعنی «سیاست» و «...

فرخ نعمت پور

حال که‌ در مرحله‌ سوم جنگ تاریخی آمریکا علیه‌ دشمنانش قرار گرفته‌ایم، متحدان کنونی چه‌ کسانی می‌توانند باشند؟ البته‌ آقای اوباما از آنان نامی نبردند و همین می‌تواند به‌ نوعی جای نگرانی باشد. در...

فرخ نعمت پور

با عقب نشستن جنگ مسلحانه‌ چه‌ در فرم چريکى آن در دهه‌ پنجاه‌ و چه‌ در فرم ملى آن در کردستان، عنصر قهرمان‌گرائى نيز که‌ اساس معنوى آنرا تشکيل ميداد به‌ عقب نشسته‌ است و قهرمان‌گرائى نيز به‌ خاطره‌...

دومه نیکو لوسوردو
ترجمه از:
ش. م. بهنگ

بحثی درباره مقوله امپریالیسم، امپریالیسم آمریکا و اتحاد آمریکا - اسرائیل برای مقابله با این محور باید متحد وارد عمل شد

سیامک طاهری

در سال‌هاى دهه‌ی۵٠ و۶٠ ميلادى در ميان جوانان و دانشجويان وعده‌اى از روشنفكران اروپايى كه ويژگى اصلى آنان انتقادهاى صريح و بی‌پرده و شديد‌اللحن از نظام سرمايه‌دارى بود، انديشه‌اى شكل گرفت كه بنام...

نصرت شاد

شايد اگر نازی‌ها، نابودى فيزيكى يهوديان اروپا را در دستور روز خود قرار نميدادند، هانا آرنت، فيلسوف، جامعه شناس و نظريه‌پرداز سياسى‌ى آلمانی يهودى‌تبار؛ اين چنين جدى و سخت‌كوشانه به مبارزه فكرى و...

نصرت شاد

هابس به علت شرايط زمان خود عاشق صلح بود و نه حقيقت. چون او حقيقت را ابدى نميدانست و ميگفت كه هر موضوعى كه باعث شود كه انسان براى آن دست يه سلاح ببرد، حقيقت ندارد، چرا که بالاترين حقيقت، يعنى عقل...

سهراب م. آوار

در درس‌هاى اخلاقى او سكوت مهم‌تر از پرحرفى است، جهان بى‌ارزش است، زمان ناپايدار و در حال گذر، و انسان بايد هميشه دست رد به سينه قدرت‌طلبى بزند. جهانبينى بوديسم بر پايه چند حكم است: زندگى رنج است،...

فرخ نعمت پور

در سيستم‌هاى اجتماعى به‌ويژه‌ مدرن آن رابطه‌ فرمان دادن و فرمان بردن بر پايه‌ نوعى خرد استوار‌ است که‌ در آن نميشود فرمانبر را تنها با کلمه‌ فرمانبر توصيف کرد، آنقدر که‌ بايد به‌ نوعى کنش...

آتوسا سلطان زاده

درنظر مورخين، تئورى سياسى سرانجام با كمك ماكياولى از الاهيات قرون وسطا استقلال يافت و روى پاهاى خود ايستاد. به نظر مورخين سير انديشه درغرب، ماكياولى در آستانه دوران مدرن قرار دارد، چرا که بحث...

صفحه‌ها