محبوبه حسین زاده

دو دهه تلاش مردان« ماوا» برای رفع خشونت علیه زنان در هند!

یکی از برنامه های ابتکاری و جالب ماوا، برنامه «تغییر شخصیت» مردان است. در کارگاه های این دوره از پسران جوان خواسته می شود تا لیستی از امتیازات و محدودیت های مرد بودن را تهیه کنند. بعد از آنان خواسته می شود تا این لیست را در مورد محدودیت ها و مزیت های زن بودن هم تهیه کنند.

بخش: 
اشتراک در RSS - محبوبه حسین زاده