ابراهیم داریوش

بررسی خشونت علیه زنان در افغانستان

پدیده‌ای که در افغانستان به ‌صورت گسترده وجود دارد، حاکمیت و سلطه نظام پدرسالاری است. این نظام کهنسال در تمام اقشار و لایه های اجتماعی ما ریشه ‌های خود را گسترانیده است. پدرسالاری شکلی از سازمان اجتماعی است که در آن زن نه حق دخالت در سیاست را دارد و نه از حقوق مشارکت در اجتماع برخوردار است. نگرش حاکم در آن نگرش مردسالارانه است. به این معنا که مناصب اجتماعی منحصراً به مردان سپرده می‌ شود. در چنین جامعه‌ای، برتری مردان نسبت به زنان در تمام عرصه‌ های جامعه به چشم می‌ خورد. به ویژه دولت و سیاست کاملاً پدیده مردسالارانه است. مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهوم فردی رایج آن در حقیقت به‌ معنای زن‌زدایی است

اشتراک در RSS - ابراهیم داریوش