فخری شادفر

هراس از درخشیدن زنان در آموزش عالی

این گونه سیاستها نهایتاَ منجر به حذف سیستماتیک زنان از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود و حضور زنان را در عرصه اجتماعی و توانایی برای کسب استقلال، کم رنگ کرده و خانواده و همسر داری و بچه داری را پر رنگ می کند. اگر قانونگذاران و مسئولان آموزش عالی به این تبعیض ها خاتمه ندهند بی شک تلاش زنان کنشگر و مدافع خقوق برابر، مانع به ثمر رسیدن چنین سیاست های ظالمانه ای خواهد شد.

بخش: 

بی پناهی زنانِ قربانی تجاوز جنسی

در یک سیستم ناعادلانه و بیمار، ای بسا که خود متجاوز هم قربانی شرایطی است که در آن رشد کرده و اگر دست اندرکاران امور، یک عزم همگانی را بسیج نکنند و پیش از آن نیز یک برسی همه جانبه را در مورد ریشه یابی عمل تجاوز جنسی به زنان انجام ندهند، بی تردید، این معضل اجتماعی هرگز حل نخواهد شد

اشتراک در RSS - فخری شادفر