پروين اردلان

لطیفه تحقیرآمیزی که قرار است قانون شود و سکوت جمعی ما

بیم آن است که در فقدان سازمان یابی جمعی، در فقدان پراتیک جمعی در متن جامعه، مبارزه ی مداوم بین سرکوب و مقاومت که جنبش زنان همواره از پیشتازان آن بوده است، به همزیستی مسالمت آمیز سرکوب ومقاومت سوق یابد. زنگ خطری برای جنبش زنان و ضرورت سازمان یابی و بسیج گری همه جانبه وهماهنگ آن علیه تبعیضهای رو به انباشت در برابر بی تفاوتی و کرخت شدگی جمعی.

بخش: 

گزارش عملكرد سه ماهه‌ى نخست فعاليت كمپين يك ميليون امضاء

کمپين، خود دليل زندگى است

اساس کار ما در كمپين، بر شناخت، ارتباط و آگاهى‌بخشى در بين خودمان و ديگران و در عين حال ايجاد اعتماد متقابل و زمينه‌سازى براى سازماندهى جمعى "خواسته‌ى تغيير" است. جمع‌آورى امضا از اهداف ماست اما در حال حاضر انرژى بيشتر اعضا ضمن جمع‌آورى امضا، صرف ايجاد ارتباط و يافتن فضاهاى تجمع زنان مى‌شود. آگاهی‌رسانى پروسه‌اى دشوار است و اعضا به خوبى واقفند که تلاش دراين پروسه به مراتب دشوار تر از گرفتن امضاست

بخش: 
اشتراک در RSS - پروين اردلان