اتحاد جمهوریخواهان ایران

پيام هيئت سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ايران به‌ کنگره‌ 13 سازمان اکثریت

ما هم چنین از تلاش شما و دیگر سازمان ها و فعالان چپ برای شکل دادن به یک تشکیلات متحد و تاثیر گذار در عرصه سیاسی ایران استقبال می کنیم و معتقدیم که وجود یک نیروی چپ متحد و قدرتمند می تواند جنبش جمهوریخواهی کشورمان را نیز تقویت نماید، و در جهت گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه نقش مهمی ایفا نماید.

قطعنامه سیاسی همآیش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران

طرد دیکتاتوری و تامین آزادی‌های دمکراتیک، نیازمند توانمندتر شدن جنبش های اجتماعی است. ما جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی را به مثابۀ مولفه های اصلی، پایه و اساس دمکراتیزه کردن جامعه و شکل دادن به مطالبات مردم می دانیم. دفاع از خواست های حق طلبانۀ شهروندان ایرانی به طور اعم و به طور مشخص مطالبات جنبش های زنان، دانشجویان و کارگران از دیگر اولویت‌های ما است.

گزارش پنجمین همآیش اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲

در طول ۳ روز، مباحث و اخبار همآیش مستقیما هم از پالتاک و هم از طریق فیس بوک پخش می شد. تعدادی از اعضاء اجا از طریق پالتاک در جلسه حضور داشتند و در رأی گیری ها شرکت کردند. حضور افرادی غیر از اعضاء اجا که با دقت نظاره گر روند تصمیم گیری ها بودند، حتی در روز آخر که به مسائل تشکیلاتی و سازمانی اجا اختصاص داشت، چشمگیر بود.

تسلیت اتحاد جمهوریخواهان ایران به فرزانه عظیمی

فرزانه عزیز

دور از میهن و در غربت، در سوگ مادر نشسته ای.

در اندوه از دست دادن عزیزت همراه وشریک تو و مسعود عزیز هستیم.

عدم حضور تو را درروزهای برگزاری همایش، روزهای امید وتلاش احساس می کنیم.

همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران  

بخش: 

همه باهم،برای آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی وفعالان صنفی و پایان دادن به زندان خانگی

خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی بکوشیم

ما همه مبارزان راه آزادی و دموکراسی را به پیکار یکپارچه برای پایان دادن به زندان خانگی خانم رهنورد، آقایان موسوی وکروبی، برای آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و سندیکائی، و مبارزان علیه تبعیض فرا می خوانیم.

کشتار معترضان در سوریه باید متوقف شوددر همبستگی با جنبش آزادیخواهانه مردم سوریه، علیه سرکوب و جنگ داخلی، برای دیالوگ ملی

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار پایان دادن به کشتار مردم توسط رژیم حاکم بر سوریه است. ما با اعلام همبستگی عمیق خود با جنبش آزادیخواهانۀ مردم، از هر تلاشی برای متوقف نمودن حمام خون در این کشور استقبال می کنیم.

کشور درگیر بحران های ملی و بین المللی، حکومت سرگرم باز هم محدودتر کردن حقوق شهروندان است

اتحاد جمهوریخواهان ایران با هر تغییری که حوزه تاثیر رای و ارادۀ مردم در تعیین حکومت را باز هم محدودتر کند، شدیدا مخالف است و معتقد است که تلاش حکومت برای حذف انتخابات ریاست جمهوری تعرض مستقیم به حق مردم در انتخاب حکومتگران و گامی در جهت استقرار نوعی خلافت اسلامی و استحکام دیکتاتوری فردی شخص ولی فقیه است که با حذف مخالفان و کنترل مجلس از طریق انتخابات بسته و فرمایشی، در صدد است قوه مجریه را نیز به طور کامل تابع اراده خود نماید.

گزينه های متفاوت در آينده سياسی ايران

حسين باقرزاده، مهرداد مشايخی و رضا فانی يزدی

هفدهم دسامبر 2005 ( 26 آذر 1384 ) شنبه- بحث های پالتاک اتحاد جمهوريخواهان ايران به موضوع استراتژی های مختلف سياسی در ايران فردا اختصاص يافت. آقايان حسين باقرزاده فعال سياسي، مهرداد مشايخی و رضا فانی يزدی فعالان جمهوريخواه در اين جلسه ابتدا به سخنرانی و مجادله پرداخته و سپس به سوالات حاضران پاسخ گفتند

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اتحاد جمهوریخواهان ایران