ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

غلبه و مبارزه

کوبا به سهم خود «زندگی، غمخواری و سلامتی صادر می‌کند». در حال حاضر پزشکان کوبایی در ۶۷ کشور جهان به کار طبابت مشغول هستند. در مدت کمی بیش از نیم قرن ۶٠٠ هزار مأموریت انترناسیونالیستی در ۱۶۴ کشور انجام گرفته که در آنها بیش از ۴٠٠ هزار کادر پزشکی کوبا شرکت داشته است. مضاف بر این، کوبا برای ٣۵ هزار دانشجو از ۱٣۸ کشور جهان شرایط تحصیلات پزشکی رایگان فراهم نموده است. همه اینها از ثمرات انقلاب کوبا هستند. حمایت از سایر خلقها و انترناسیونالیسم همواره صفت ممیزه آن بوده است. برای اینکه «میهن یعنی نوع بشر».

آن سوی "بهار عربی"

... برآمدهای مشابه این اعتراضات در شماری از کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله در مصر، یمن، بحرین، اردن و تا حدودی ضعیفتر در عربستان سعودی، الجزایر، عمان، مراکش و برخی دیگر، اغلب احزاب و سازمانها، تحلیلگران و کارشناسان سیاسی را به اشتباه فاحشی در ارزیابی های خود از وقایع و ناتوانی در شناسائی واقعیتها دچار ساخت که در نتیجه آن، عموماً «خیزشهای مردمی از پیش سازمانیافته» را با تأسی از تبلیغات امپریالیسم رسانه ای «بهار عربی» بمفهوم «انقلاب» نامیدند.

پروژه آلترناتیوسازی یا موج تازه حمله به جنبش عدالتخواهی

مشکل اصلی و اساسی این تفکر در دو مسئله ۱- نوع مالکیت، ۲- نفی منافع متضاد و نابرابر طبقات اجتماعی و به تبع آن دفاع رسمی و علنی از بهره کشی انسان از انسان خلاصه می شود. نفی مالکیت اجتماعی و انکار منافع متضاد طبقات اجتماعی نه تنها به دوران سرمایه داری، بلکه به دورانهای ماقبل آن، یعنی دورانهای فئودالی و برده داری نیز مربوط می شود، بنابر این، همه مدعیات «چپهای نو، مدرن و دمکرات» هیچ دیگری چیزی نیست جز یکسری الفاظ و پسوندهای بی ربط برای تزئین کلام، تنظیم قافیه، تخریب افکار عمومی و اشاعه فرهنگ و ادبیات ارتجاعی.

چه خوش گفت دخو، یادش بخیر!

هر دوی این مطالب، سازش طبقاتی، همزیستی مسالمت آمیز طبقات، گسست از جنبش کمونیستی، پایبندی به دمکراسی و حقوق بشر را مبنای حرکت آتی خود قرار داده و «شما...» را به مشارکت فعالانه «در بحث و گفتگوی آغاز شده و در تدوین اسناد نظری، برنامه‏ای و اساسنامه‏ای» و ایفای نقش برای دادن «پاسخ به نیاز جامعه ایران، طبقه کارگر و مزدبگیران و برای غلبه بر پراکندگی چپ ایران» دعوت می کنند.

نظری بر مدعیات آقای اژدر بهنام

آقای بهنام موظف است این جمله «همه می دانستند» خودشان را طوری اصلاح کنند که شامل «همه» نشود. ثانیا یا باید برای اثبات ادعای خودشان، ضمن ذکر نام حداقل تعداد چندین و چند نفری از میان «همه»، سند و مدرک ارائه دهند و یا منبع اطلاعات و مجاری دستیابی خود و مجموع آن «همه» منهای یک را توضیح دهند.

قتل سفیر آمریکا در لیبی، نماد شکست سیاست خاورمیانه کاخ سفید

اگر حوادث یک سال و نیم اخیر مورد توجه قرار داده شود، دیدن این واقعیت مشکل نیست که اولین واکنش دولت آمریکا در مقابل پیروزی چشمگیر «اخوان المسلمین» و تشدید قابل ملاحظه فعالیت مسلمانان افراطی در منطقه، نه حاکی از علاقمندی، بلکه، نشانه سردرگمی بود. تیم خاورمیانه ای ریاست جمهوری با مشاهده عدم موفقیت استراتژی موجود در رسیدن به نتایج پیش بینی شده، بدنبال روند حوادث کشیده شد.

نقش تاریخی ترکیه در حوادث جهانی و منطقه ای

گذشته از همه جعلیات و خزعبلاتی که کارگزاران امپریالیسم جهانی و امپریالیسم خبری سعی در حقنه کردن آنها به اذهان عمومی می کنند، اقدام تجاوزکارانه دولت اسلامی ترکیه نه امر بدیعی است و نه کاری عجیب. این دولت، در پی شکست انواع حقه بازیهای رذیلانه غرب برای مداخله نظامی مستقیم در سوریه، نقش تاریخی اسلاف خود را بعنوان آخرین حربه امپریالیسم جهانی به سبک مضحکه بازی می کند

ارزشهای آمریکائی

اوضاع بشدت نابسامان و بسیار آشفته امروز جهان نشان می دهد که، امروزه در هیچ کشوری، در هیچ نقطه از جهان، هیچ آشوب و اغتشاشی، هیچ کشت و کشتاری، هیچ بمب گذاری و عملیات تروریستی بدون مداخله مستقیم و یا مخفیانه دولت، ارتشهای دولتی و خصوصی، شرکتهای امنیتی و سازمانهای جاسوسی- خرابکاری آمریکا روی نمی دهد

نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد

از شما که نسبت به کوچک ترین موردهای زیرپا نهاده شدن حقوق بشر در کشورمان به درستی واکنش نشان داده و آنها را محکوم نموده اید، انتظار داریم و می خواهیم تا به عنوان دبیر کل سازمان ملل، سخنان جنگجویانه، نسنجیده، غیر مسوولانه و بسیار خطرناکی را که در روزها و هفته های گذشته از سوی سران و بلندپایگان کشورهایی چون فرانسه، انگلیس، ایالات متحده و اسراییل بر زبان رانده شده، بحکم وظیفه خود در مهمترین نهاد بین المللی محکوم نمایید

بازگشت بهایم استعمار به لییی

بازگشت استعمار غرب به کشور لیبی و فاجعه کشتار جنون آمیز مردم آن و همچنین، دیگر کشورهای استعمارزده، مایه ننگ و سرافکندگی ابدی بشریت مدعی آگاهی، آزادیخواهی، صلحدوستی و عدالت طلبی، قبل از همه، اقشار و طبقات اجتماعی محروم و استثمار شونده است که از تمام فرصتها و امکانات موجود برای توقف ماشین آدمکشی استعمارگران و جنگ سالاران غرب امپریالیستی و عقب راندن آن بهره نجستند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)