کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران

مصاحبه ٔ "کارزار همبستگی" با یرواند آبراهامیان

در این وضعیت ما به یک دولت ائتلافی نیاز داریم که نمایندگان جنبش سبز باید در آن حضور داشته باشند

مصاحبه ٔ اختصاصی با یرواند آبراهامیان، استاد تاریخ کالج باروک در نیویورک و مشاور «کارزار همبستگی» درباره اوضاع ویژه و بغرنج کنونی ایران

جمع آوری امضاء برای آزادی رهبران جنبش سبز و همه زندانیان سیاسی در ایران

همهٔ زندانیان سیاسی ایران و رهبران جنبش سبز را آزاد کنید! از شما، بهعنوان یک حامی آزادی و عدالت اجتماعی در ایران، درخواست میکنیم که نام خود را به فهرست امضاءکنندگان نامهٔ سرگشادهٔ زیر به مقامات جمهوری اسلامی ایران بیافزایید و از آنان بخواهید که به حبس غیرقانونی رهبران و فعالین اپوزیسیون در ایران، که هیچ جرمی جز طلب احترام به حقوق مدنی، سیاسی و انسانی مردم ایران ندارند، پایان دهند

اشتراک در RSS - کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران