امید شکری

نگاهی به نشریات دانشجوئی آذربایجان

جنبش دانشجويی ايران از سال 72 فعاليت دوباره خويش را آغاز كرد كه در قياس با جنبش دانشجويي آذربايجان 4 سال ديرتر به حركت پرداخته است. جنبش دانشجويي ايران بعد از يك دوره ركود و با دعوت مسئولين حكومتی فعال شد كه در قياس با آن جنبش دانشجويی آذربايجان بنا به مصلحت ملی و احساس وظيفه ملی وارد جريانات فكری گرديد. ماهيت جنبش دانشجويی آذربايجان نيز مستقل، مردمی و خودجوش است.

به مناسبت ۲۱ فوريه، روز جهاني زبان مادري تنوع زبانی معادل تنوع انسانهاست!

بنگلادش اولين كشوري بود كه در نوامبر سال 99 پيشنهاد رسمي خود را مبني بر نامگذاري روز 21 فوريه (3 اسفند) به نام روز جهاني زبان مادري به سازمان يونسكو ارائه كرد. طرح ارائه شده از سوي دولت بنگلادش و انجمن جهاني طرفداران زبان مادري در سي‌امين نشست عمومي سازمان يونسكو به تصويب نمايندگان كشورهاي عضو رسيد.

اشتراک در RSS - امید شکری