علی قره جه لو

بحران اوکراین چگونه آغاز و چگونه تحول یافت؟

در این نوشته به یکی از جنبه های پر مناقشه بحران اوکراین پرداخته می شود که به نظر می رسد از گره های اصلی درک و یا عدم درک درست از بحران اوکراین است. آیا "اقدام پیشگیرانه" روسیه در بهم زدن طرح های ناتو، نقض حاکمیت اوکراین است؟ به عبارت دیگر، روسیه چه باید می کرد، تا به نقض حاکمیت اوکراین که رسانه های جریان اصلی غرب یک زبان آنرا "حمله تحریک نشده" (Unprovoked Attack) می نامند، متهم نمی شد. آیا اقدام پیشگیرانه روسیه، به سبب "دیوانگی پوتین"، و یا تمایلات توسعه طلبانه روسیه برای احیای امپراتوری تزاری است، یا بالعکس، عکس العملی دفاعی و ناگزیر در مقابل توسعه مداوم ناتو به شرق؟ به جنبه های دیگر بحران اوکراین در نوشته های آینده خواهیم پرداخت

پیروزی طالبان در افغانستان

آنچه که سبب شد تا طالبان در عرض یازدە روز بر کابل تسلط پیدا کند، همین تغییر توازن قدرت در سطح جهان است. آنهایی که مدعی اند، "اگر طالبان با آمریکا معامله نمی کرد، بدین آسانی نمی توانست وارد کابل شود"همان هایی هستند که مشغول تبلیغ حکایت "آمریکا قادر به همه چیز است" هستند. در واقع، قالب هایی که غرب به عقل و ذهن آنها تحمیل کرده، آنها را از دیدن حقیقت عریان باز می دارد.

دو برخورد به بیانیه: "تروریسم هسته ای اسرائیل را متوقف کنید"

در منطق این دوستان، دفاع از ایران، دفاع از جمهوری اسلامی است. خامنه ای چون بد است، پس اسرائیل خوب است. جمهوری اسلامی چون مرتجع است پس حمله به ایران مشروع است. این دوستان همه چیز می گویند، تا از پرداختن به مسئله اصلی طفره بروند. آسمان و ریسمان می بافند تا حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران را توجیه کنند. از آنها می پرسم، آیا مرتجع بودن، فاسد بودن، جنایتکار بودن - و یا هر صفتی که دلشان بخواهد خود اضافه کنند - جمهوری اسلامی، مجوز حمله به ایران می تواند باشد؟

مانیفست مهران بهاری

در خوش بینانه ترین وجه، و با فرض این که این شبکه قصد خدمت دارد (که بسیاری در نیت و هدف این شبکه، شک و شبه موجه و دلایل موجه تری دارند) تنها و تنها می تواند در خدمت سیاست های جمهوری اسلامی تلقی شود، و عملا نیز به موازات آن سیاست ها پیش می رود. این سیاست بجای تمرکز روی سیاست های جمهوری اسلامی نسبت به آذربایجان و جستجوی راه و کارهای تمرکز نیرو و مقابله برای برطرف کردن آنها و وادار کردن جمهوری اسلامی به تمکین به خواست های مردم، در عمل تمام کوشش خود را در راستای منحرف کردن و پراکنده کردن تمرکز مبارزه علیه جمهوری اسلامی بکار برده و جمهوری اسلامی را از زیر ضرب خارج و به این وسیله حرکت ملی – دموکراتیک آذربایجان را به انحراف مهلکی دچار می کند، انحراف رو در روئی با دیگر ملیت ها.

اشتراک در RSS - علی قره جه لو