سخن روز

فرخ نعمت پور

در محیط سیاسی نروژ یکی از نقطەنظراتی کە در میان بخشی از صاحب نظران در مورد سوسیال دمکراسی مطرح می شود این است کە سوسیال دمکراسی قربانی موفقیت خویش است!

سیامک سلطانی

صبح امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ افرادی مسلح به رژه نظامی سالگرد آغاز جنگ با عراق در اهواز حمله برده و تعدادی از حاضران در رژه کشته و یا زخمی کردند.

فرخ نعمت پور

هر روز خبر تحریم جدیدی از طرف ایالات متحدە آمریکا می رسد. روزی نیست کە دولت ترامپ شرکت، موسسە یا فردی را مورد تحریم قرار ندهد.

علی پورنقوی

بنا به خبرهای امروز، پنجشنبه ٢٠ سپتامبر، دفتر نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس دوره‌ای شورای امنیت،...

فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی علیرغم پیامهای صریح ترامپ برای مذاکرات جدید، مقاومت می کند و حاضر بە مذاکرە نیست.

فرخ نعمت پور

روز بعد از اعتصاب عمومی در کردستان، علاوە بر دستگیری عدەای از فعالان مدنی و یا با رنگ نشانە کردن مغازەها برای شناسائی اعتصاب کنندگان توسط نیروهای امنیتی، هم...

فرخ نعمت پور

در مجلس شورای اسلامی، اتفاقاتی افتادە کە بنوعی خطوط  فیزیکی میان فراکسیونهای مختلف را بهم ریختە است. علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید، گفتە کە: "...

فرخ نعمت پور

طبق خبرهای منتشر شدە در فضای مجازی، اعتصاب مردم در بیشتر شهرهای کردستان ایران، از جملە در سنندج، مریوان و بانە علیە اعدام، ارعاب و تشدید جو سرکوب و اختناق با...

فرخ نعمت پور

فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی، اصطلاحاتی بودند کە در دورە احمدی نژاد بە جد وارد فرهنگ سیاسی شدند، و هم اکنون دوبارە از جملە بعلت تحریمهای دولت ترامپ حضور...

علی پورنقوی

امروز، جمعه 7 سپتامبر 2018 در تهران، نشست سه جانبۀ رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه برای هماهنگی مواضع سه کشور در قبال سوریه و مشخصاً برای رسیدن به توافقی...

فرخ نعمت پور

ایران میزبان نشستی حول مسائل سوریە در تهران با مشارکت روسیە و ترکیە بود. سە کشوری کە هر کدام بنوعی تحت محاصرە اقتصادی غرب و بویژە ایالات متحدە هستند.

فرخ نعمت پور

در این روزها انتقاد و هجمە بە دولت روحانی تنها از طرف دلواپسان و تندروهای جمهوری اسلامی صورت نمی گیرد کە آخرین نمونە آن سخنان جنتی در جلسە مجلس خبرگان در...

فرخ نعمت پور

بعد از خروج ترامپ از برجام و تشدید بحران اقتصادی، اساسا در درون و پیرامون حاکمیت انتقادها متوجە دولت بعنوان قوە مجریە کشور شد کە تا بە امروز هم ادامە دارد....

فرخ نعمت پور

به گزارش اسپوتنیک، 'سعود القحطانی' مشاور 'محمد بن سلمان' ولیعهد عربستان در توییتر خود نوشته به عنوان یک شهروند بی صبرانه در انتظار اجرایی شدن پروژه «کانال...

فرخ نعمت پور

مدتی پیش چهار تن از فعالان مدنی و محیط زیستی در مریوان، جان خود را در جریان خاموش کردن آتش جنگلهای اطراف این شهر از دست دادند.

نظر1
اسدالله کشتمند

امروز نیروهای امنیتی تاجیکستان اعلام نموده اند که یک گروه ده تادوازده نفری تروریستهااز مرزتخارافغانستان عبورنموده وباحمله برنیروهای امنیتی تاجیکستان دوتن ازنیروهای امنیتی راکشته ویک نفررازخمی...

علی پورنقوی

امروز، دوشنبه 27 اوت، دادگاه یا دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) کار خود را برای رسیدگی به شکایت دولت ایران از دولت آمریکا، بابت وضع مجدد تحریمها علیه ایران، آغاز کرد.

فرخ نعمت پور

رادیو بی بی سی امروز در برنامە رادیوئی خود بمناسبت مرگ جان مک کین سناتور آمریکائی از حزب جمهوری خواهان، او را 'قهرمان جنگ ویتنام...

نظر1
علی پورنقوی

امروز، چهارشنبه 22 اوت، رسانه ها خبر دادند که "شبه جزیره کریمه روابط تجاری خود را با ایران افزایش می‌دهد."

فرخ نعمت پور

نداهائی از درون و پیرامون حاکمیت بگوش می رسد در مورد اینکە اصلاح طلبان باید جبران مافات کنند.

صفحه‌ها