سخن روز

فرخ نعمت پور

درحالیکە اعتراضات معلمان و کارمندان علیە ندادن حقوق ماهانەاشان بشدت در اقلیم کردستان و بویژە در شهرهای اربیل و سلیمانیە ادامە دارد و در شهر قلعە دیزە بە کشتە شدن دو شهروند و زخمی شدن شمار بیشتری انجامیدە است، نماینده اتحادیه میهنی کردستان، رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اقلیم بە پایگار خبری (ن ن ا) اعلام کردە کە درآمدهای نفتی اقلیم کردستان خارج از کنترل وزیر دارایی است. وی با کذب خواندن نبود نقدینگی در اقلیم تاکید کردە که اقلیم دارای ماهانه یک میلیارد درآمد نفتی است، و طبق گزارشات منتشره از حساب بانکی درآمدهای نفتی اقلیم فقط یک حساب در اختیار وزارت دارایی قرار دارد.

مرتضی صادقی

نمی دانم یادتان هست یا نه، داستان قتلهای زنجیره ای را؟ فضای سنگینی بر علیه این جنایت ایجاد شده بود. وزارتی که در نام هدفش تامین امنیت کشور بود گروهی از انسانهای بنام را کشته  و سلاخی کرده بود. فضای دوم خرداد و بهار مطبوعات پس از آن ایجاد شده بود و خلاصه فکر می شد با افشای این «غده سرطانی» در وزارت اطلاعات کار تمام است و ولایت مطلقه فقیه می شود ولایت گل و بلبل فقیه. در چنین فضائی پس از  افشای قتلهای زنجیره ای بود که سعید امامی به هر ترتیب کالبد تهی کرد. چند روزی بیشتر از مرگ سعید امامی نگذشته بود:
«که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌هاا»

بهروز خلیق

سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی که خبر کشته شدن او در جبهه های جنگ سوريه در رسانه ها انتشار يافته است، در آخرين مصاحبه خود با پایگاه اطلاع رسانی جوان همدان، اقرار کرده است که جنبش سبر در خيابان ها با سازماندهی پنج هزار لومپن ـ به قول او اشرار و اراذل ـ جمع شد. او می گويد: "با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. ٥ هزار نفر از کسانی که در آشوبها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می کردیم. روزی که فراخوان می زدند اینها کنترل می شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند.

نظر2
صادق کار

روز شنبە، دهم اکتبر رسانه ها و خبرگزاری‌ها، از کشتە شدن حداقل ٨٦ نفر و مجروح شدن تعداد بسياری از کسانی کە بنا بە دعوت اتحادیە های کارگری، احزاب چپ و سایر نهادهای دمکراتیک و احزاب کردی و ترقی خواە با شعار« رد خشونت و صلح» در مقابل ایستگاە راە آهن آنکارا اجتماع کردە بودند، در پی 2 انفجار مهيب، خبر دادند.

چندی پیش نیز در یکی دیگر از تجمع های نیروهای چپ و دمکراتیک ترکیە کە با همین هدف تشکیل شدە بود  دست‌کم ٣٠ نفر ازمخالفان خشونت و طرفداران صلح و دمکراسی، کشتە شدند.

فرخ نعمت پور

سرلشکر محمد علی جعفری اخیرا طی سخنانی گفتە کە چهار فتنە بزرگ توسط آمریکا و همکاران داخلیشان علیە نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شدە، کە بە ترتیب این فتنە ها عبارتند از: جنگ تحمیلی هشت سالە، فتنە دوم خرداد، فتنە ٨٨ و فتنە بزرگ هستەای.

چنانکە متخصصان می گویند جنگ عراق و ایران طولانی‌ترین جنگ متعارف در قرن بیستم و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود که نزدیک به هشت سال به طول انجامید.

رضا کاویانی

امروز در اخبار آمده است که "رائف بدوی" وبلاگ نویس جوان اهل سعودی که به اتهام توهین به اسلام به ده سال زندان و هزار ضربه شلاق محکوم شده و تا کنون متحمل ۵۰ ضربه شلاق در ملاء عام گردیده است، از طرف انجمن قلم، به طور مشترک با " جیمز فنتون" روزنامه نگار و شاعر بریتانیایی، جایزه انجمن قلم را به خاطر پیشبرد آزادی بیان دریافت داشته است.

محمدصادق علی اصغری

بعد از واقعه منا شایعات زیادی مطرح شد و محور شایعات هم این بود که ايجاد ازدحام بیش ازحد در مراسم به دستگيری افراد شاخصی از جمهوری اسلامی بر می گردد که در اين مراسم حضور داشتند. بر همين پايه گفته می شود که اسرائیل با دولت عربستان برای دستگیری افراد رده بالای جمهوری اسلامی از جمله دستگیری رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان همکاری کرده است. امروز اقای هاشمی وزیر بهداشت گفت که ممکن است تعدادی از مفقود شدگان در بازداشت باشند.  چه بسا، گفته او اين شایعه را کمی جدی تر کند.

فرخ نعمت پور

سازمان اطلاعات سپاە پاسداران با ارائە گزارشی بە کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، "جیسون رضائیان" را از عوامل یک طرح آمریکائی براندازی نظام دانستە است. در این گزارش آمدە است رضائیان مامور اجرای تفکر آن دستە از سنای آمریکاست کە معتقدند اگر آمریکا بتواند روابط خود را با ایران بە سطح قبل از انقلاب برگرداند، حکومت ایران را بە آسانی می تواند ساقط کند.

این گفتەها و یا بهتر بگویم ادعای سپاە بطور مستقیم و غیرمستقیم، و شاید بیشتر ناخواستە دال بر چندین نکتە است:

فرخ نعمت پور

در پی دیدار لحظەای ظریف، وزیر امورخارجە ایران با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در کریدورهای سازمان ملل کە خبرگزاریها آن را بە عنوان یک دیدار اتفاقی ارزیابی کردند، صدای تندروها و افراطیون مجلس شورای اسلامی در ایران درآمد کە خط قرمز دیگری شکستە شدە است، و البتە نمایندە مردم بروجرد این شکستن خط قرمز را نە در الفاظی سیاسی، بلکە در الفاظی بشدت ضد اخلاقی بیان کرد "آقای ظریف غلط زیادی کردە!"

مرتضی صادقی

وقتی ثبات رفتار آیت الله خامنه ای را پی میگيرم، به این نتیجه می رسم که تنها خط قرمز غیر قابل عبور تا اینجای کار برای ایشان "سران فتنه" بوده است .

فساد مالی لجام گسیخته توسط نزدیک‌ترين نیروهای مورد تٲئید ایشان، دستور مقابله و سرکوب منجر به قتل افراد در خطبه های نماز جمعه بیست و نهم خردادسال88 ، دستور کش ندادن سوء استفاده های مالی و بورسیه ها، دستور قبول مذاکره با آمریکا در عمان به دکتر صالحی، موارد آشکار شده ای‌اند که هر کدام در سال‌های دور و نزدیک، ادعا می شد جزو خطوط قرمز«حضرت آقا» قرار دارند.

مرتضی صادقی

در مراسمی که در هفته گذشته از سوی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت فاجعه ملی در سال ١٣٦٧ برگزار شد برای نخستين‌بار ویدئو کليپ مستندی انتشار یافت که حکایت از چگونگی رسیدن خبر و اسناد مربوط به این فاجعه به خارج از کشور بود. مقابله با فراموشی فاجعه ملی قتل وعام زندانیان سیاسی در تابستان و پائیز ٦٧ و کوشش در راه روشنگری هرچه بیشتر این جنایت هولناک از نقاط مشترک همه کنشگران این عرصه است. طبیعتا کوشش در راه مستند کردن آنچه بوقوع پیوسته و اقداماتی که انجام گرفته یکی از ابزارهای مقابله با فراموشی است،

فرخ نعمت پور

قدیما هنگامیکە هنوز طعم تلخ آوارگی و غربت از وطن را نچشیدە بودم، آنگاە کە هنوز در شهر آنزمان کوچک مرزیمان زندگی می کردم، افراد چندی کە شمار واقعی آنان را علیرغم کم بودنشان کسی نمی دانست موسوم بە "دیوانە" در فرهنگ عام و "دارای بیماری روانی" در تعبیر خواص، در گوشە و کنار شهر می دیدم کە هیچ نهاد و ارگان دولتی بدانها نمی رسید. آنان، از مردم عادی بە وقت گرسنگی، لقمەای چند می گرفتند، کسی از سر صواب و لطف و انسانیت آنها را گاها بە حمام می برد، و یا با پوشاندن لباسهای کهنە خود بر تنشان، برای مدتی آنان را از کثافت و لجن بە جای ماندە و مالیدە، رها می ساخت.

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە در سایت بی بی سی درج شدە است، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که ایران و روسیه با استفاده از نفوذ خود، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را متقاعد کنند که در مذاکرات مربوط به بحران این کشور شرکت کند.

همچنین کری بعد از گفت‌وگو با فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا در لندن گفتە کە ما نیاز داریم که وارد مذاکره شویم.  و این یعنی اینکە طرف بریتانیائی هم دارد بە موازات حرکت می کند.

سیامک سلطانی

با مرگ شاهرخ زمانی، کارگر فعال سنديکائی در زندان گوهردشت، جدا از علت به زندان افتادن زنده‌ياد شاهرخ زمانی و بسياری ديگر از فعالين سياسی و مدنی و دگر انديش  و دگر کيش، يک‌بار ديگر وضعیت اسف بار زندان‌ها و بی توجهی مقامات به اين وضعيت، به موضوع بحث و بررسی چه در داخل و چه در خارج از کشور تبديل شد.  

فرخ نعمت پور

در شرایطی کە توافق هستەای ایران با کشورهای پنج بعلاوە یک از سد تندروهای آمریکا گذشتە و دیگر امید اجرائی کردن آن بیش از پیش برجستە شدە است، دور جدیدی از مخالفت تندروها و افراطیون ایران با این موافقتنامە بعد از سخنان خامنەای در رابطە با لزوم بررسی این توافق در مجلس آغاز شدە است. در این میان سخنان جلیلی رئیس تیم مذاکرەکنندە ایرانی در دوران احمدی نژاد در صدر اظهارات افراطیون قرار گرفت.

صفحه‌ها