سخن روز

فرخ نعمت پور

یکی از پایەهای علت گرایش انسان بە مذهب این است کە وجود پدیدەای بە اسم "خداوند" می تواند بە آدمهای مذهبی آرامش و امنیت بدهد.

نظر1
علی پورنقوی

در هجو دیپلماسی گفته اند "دیپلماسی هنر جلب رضایت خارج است و داخل؛ خارج را با زبان مغازله، داخل را با زبان منازعه".

فرخ نعمت پور

سایت "کرد پرس" با تنی چند از نخبگان کرد دانشگاههای تهران و اصفهان مصاحبەای حول انتخابات اسفندماە انجام دادە است کە یکی از مصاحبە شوندگان "محمد محمودی" دانشجوی دکترای سیاست گذاری توسعه...

سیامک سلطانی

سرانجام پس از نزدیک به 5 سال جنگ، در پی مذاکراتی که بیش از 5 ساعت و در شهر مونیخ بطول انجامید، قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه ای درگیر جنگ در سوریه، در ارتباط با اعلام آتش بس در ظرف یکهفته...

صادق کار

شورای نگهبان و سایر تصمیم گیرندگان آشکار و پنهان انتخابات آن طور کە از اخبار و گزارشات برمی آید ظاهرا در پی اعتراض روحانی و طرفداران دولت، بە صورتی کە کنترل اکثریت مجلس دهم توسط...

منوچهر مقصودنیا

در روز ۱۶ آبان که آقای روحانی گفت:«قوه قضائیه باید مامن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود، کار بسیار سخت می‌شود.»

فرخ نعمت پور

 در این روزها ویدیوئی از روایت جنگ پیشمەرگەهای کردستان عراق را در زمان صدام با نیروهای حزب بعث نگاە می کردم.

صادق کار

خبرگزاری های مختلف داخلی دو روز پیش بە نقل از حسن خمینی، کە بە شکل مزورانەای صلاحیتش برای کاندیدا شدن در انتخابات خبرگان رهبری رد و از دور رقابت کنار گذاشتە شد، نوشتند کە نوە خمینی...

سعیدی، نمایندە خامنەای در سپاە از خواست خامنەای برای ایجاد مجلسی انقلابی گفت. او گفت کە خواست آمریکا ایجاد مجلسی اعتدالی ست برای اینکە انقلاب را از درون بە شکست بکشاند.

فرخ نعمت پور

دوست عزیزی بە اسم علی در زیر مطلب کوتاە من تحت عنوان "موج جدید میلیونی حاشیە نشینان" کامنتی فرستادەاند کە جای توجە دارد.

فرخ نعمت پور

 

اخیرا در خبرها آمدەبود کە معاون وزارت بهداشت گفتە کە شمار حاشیە نشینان شهرهای ایران هم اکنون بە دە میلیون نفر رسیدە است.

نظر1
فرخ نعمت پور

فروزان هنرپیشە فیلمهای فارسی قبل از انقلاب در سن ٧٨ سالگی زندگی را بدرود گفت.

نظر1
سیامک سلطانی

شامگاه چهارشنبه گذشته در پی یک حمله انتحاری به مینی‌بوس کارکنان «تلویزیون طلوع» در افغانستان، 7 نفر کشته و 25 نفر نیز زخمی شدند.

فرخ نعمت پور

رشد اقتصادی جهان اخیرا چند دهم درصد پایین تر آمدە است، اقتصاد چین بە عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشدش سیر نزولی دارد و قیمت نفت بە کمترین سطح خود در مقایسە با سال ٢٠٠٣ رسیدە است.

بهروز خلیق

امروز علی خامنه ای در سخنان خود بار ديگر مخالفان نظام را دعوت به شرکت در انتخابات کرد. او هفته گذشته هم، چنين صحبتی داشت.

نظر1
محمود میرمالک ثانی

مردم در ایران بشمول زنان و مردان بالای ۱۸ سال، دارای حق رای برابر می باشند و میتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی- ریاست جمهوری و مجلس خبرگان شرکت کنند و رای بدهند واگر واجب شرایط...

نظر1
حجت نارنجی

 از هفته پپيش خبرهای مربوط به اجرايی شدن و يا نشدن برجام در رسانه ها و شبکه های اجتماعی افزايش طبيعی پيدا کرده بود.

فرخ نعمت پور

در خبرها آمدە بود کە اخیرا دست نوشتەهای هوشنگ گلشیری بە یک دانشگاە آمریکائی در کالیفرنیا تحویل دادە شدەاند.

سیامک سلطانی

هنوز جزئیات مربوط به انفجار در استانبول از صفحه رسانه ها پاک نشده بود که دیروز حادثه تروریستی در اندونزی بوقوع پیوست.

فرخ نعمت پور

یک روزنامە نروژی اخیرا طی خبری از نگرانی دولت فنلاند از حضور نسبتا دائمی عدەای از مخالفان پناهندگان و مهاجران در خیابانهای این کشور گفتە است.

صفحه‌ها