سخن روز

فرخ نعمت پور

سپاە پاسداران از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالیستیکی "عماد" با برد ١٧٠٠ کیلومتری خبر داد.

فرخ نعمت پور

درحالیکە اعتراضات معلمان و کارمندان علیە ندادن حقوق ماهانەاشان بشدت در اقلیم کردستان و بویژە در شهرهای اربیل و سلیمانیە ادامە دارد و در شهر قلعە دیزە بە کشتە شدن دو شهروند و زخمی شدن...

مرتضی صادقی

نمی دانم یادتان هست یا نه، داستان قتلهای زنجیره ای را؟ فضای سنگینی بر علیه این جنایت ایجاد شده بود.

بهروز خلیق

سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی که خبر کشته شدن او در جبهه های جنگ سوريه در رسانه ها انتشار يافته است، در آخرين مصاحبه خود با پایگاه اطلاع رسانی جوان همدان، اقرار کرده است که جنبش سبر در...

نظر2
صادق کار

روز شنبە، دهم اکتبر رسانه ها و خبرگزاری‌ها، از کشتە شدن حداقل ٨٦ نفر و مجروح شدن تعداد بسياری از کسانی کە بنا بە دعوت اتحادیە های کارگری، احزاب چپ و سایر نهادهای دمکراتیک و احزاب کردی و...

فرخ نعمت پور

سرلشکر محمد علی جعفری اخیرا طی سخنانی گفتە کە چهار فتنە بزرگ توسط آمریکا و همکاران داخلیشان علیە نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شدە، کە بە ترتیب این فتنە ها عبارتند از: جنگ تحمیلی هشت...

رضا کاویانی

امروز در اخبار آمده است که "رائف بدوی" وبلاگ نویس جوان اهل سعودی که به اتهام توهین به اسلام به ده سال زندان و هزار ضربه شلاق محکوم شده و تا کنون متحمل ۵۰ ضربه شلاق در ملاء عام گردیده است، از طرف...

محمدصادق علی اصغری

بعد از واقعه منا شایعات زیادی مطرح شد و محور شایعات هم این بود که ايجاد ازدحام بیش ازحد در مراسم به دستگيری افراد شاخصی از جمهوری اسلامی بر می گردد که در اين مراسم حضور داشتند.

فرخ نعمت پور

سازمان اطلاعات سپاە پاسداران با ارائە گزارشی بە کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، "جیسون رضائیان" را از عوامل یک طرح آمریکائی براندازی نظام دانستە است.

فرخ نعمت پور

در پی دیدار لحظەای ظریف، وزیر امورخارجە ایران با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در کریدورهای سازمان ملل کە خبرگزاریها آن را بە...

مرتضی صادقی

وقتی ثبات رفتار آیت الله خامنه ای را پی میگيرم، به این نتیجه می رسم که تنها خط قرمز غیر قابل عبور تا اینجای کار برای ایشان "سران فتنه" بوده است .

مرتضی صادقی

در مراسمی که در هفته گذشته از سوی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت فاجعه ملی در سال ١٣٦٧ برگزار شد برای نخستين‌بار ویدئو کليپ مستندی انتشار یافت که حکایت از چگونگی رسیدن خبر و...

فرخ نعمت پور

قدیما هنگامیکە هنوز طعم تلخ آوارگی و غربت از وطن را نچشیدە بودم، آنگاە کە هنوز در شهر آنزمان کوچک مرزیمان زندگی می کردم، افراد چندی کە شمار واقعی آنان را علیرغم کم بودنشان کسی نمی دانست...

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە در سایت بی بی سی درج شدە است، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که ایران و روسیه با استفاده از نفوذ خود، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را متقاعد کنند که در...

سیامک سلطانی

با مرگ شاهرخ زمانی، کارگر فعال سنديکائی در زندان گوهردشت، جدا از علت به زندان افتادن زنده‌ياد شاهرخ زمانی و بسياری ديگر از فعالين سياسی و مدنی و دگر انديش  و دگر کيش، يک‌بار ديگر وضعیت...

فرخ نعمت پور

در شرایطی کە توافق هستەای ایران با کشورهای پنج بعلاوە یک از سد تندروهای آمریکا گذشتە و دیگر امید اجرائی کردن آن بیش از پیش برجستە شدە است، دور جدیدی از مخالفت تندروها و افراطیون ایران با...

صفحه‌ها