سخن روز

فرخ نعمت پور

خروج ترامپ از برجام و بدنبال آن خروج و امتناع شرکتهای بزرگ اقتصادی از حضور در بازار ایران، تنها بە این دلیل سادە کە نمی خواهند سود کلان را قربانی سود خرد...

نظر2
رضا کاویانی

آقای فیاض زاهد فعال سیاسی در سایت "کلمه" با اشاره به تجمعات اخیر مردمی نوشته است کە "با توجه به وضعیت موجود اعتقادم بر این است که بحران و اعتراضات مردمی...

علی پورنقوی

حسن روحانی در مصاحبه ای تلویزیونی، که دوشنبه شب پانزدە مرداد برگزار شد، در واکنش به اعلام برقراری مرحلۀ نخست تحریمهای امریکا علیه ایران، اعلام آمادگی ترامپ برای مداکرۀ...

محمود میرمالک ثانی

قلب هماها، نداها، سهراب ها، مختارها، ستارها، وهزاران هزار از فرزندان این آب و خاک، سرشار از زندگی، یکی پس از دیگری از تپش باز می ایستند.

فرخ نعمت پور

در پدیدە جهانی شدن، در اثر فشردە شدن مفاهیم زمان و مکان، چنانکە آنتونی گیدنز می گوید، پدیدەهای دور می توانند بە پدیدەهای محلی فرم ببخشند.

فرخ نعمت پور

در خبرها خواندیم کە محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد شدید از دولت حسن روحانی خواهان تشکیل دادگاه صحرایی در ایران برای...

رضا کاویانی

ترامپ روز سه‌شنبه در یک گردهمایی سیاسی در شهر تمپا در فلوریدا تکرار کرده که «احساس من این است که آنها به‌ زودی با ما صحبت خواهند کرد.

فرخ نعمت پور

در حالیکە علی شمخانی از این می گوید کە ایرانی ها هیچ وقت در جنوب سوریە حضور نداشتەاند، نمایندە ویژە پوتین در امور سوریە از توافق روسیە و اسرائیل برای عقب...

رضا کاویانی

آقای روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود "قانون شهروندی" را با های و هو به مجلس داد.

فرخ نعمت پور

حشمـت اللە فلاحت پیشە، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی در گفتگو با ایلنا، تلاش کرد سخنان روحانی در خصوص بستن تنگە هرمز را تصحیح کند.

رضا کاویانی

هیچکدام از مقامات امریکایی حرفی از جنگ با جمهوری اسلامی نزده اند و صحبت شان فقط اعمال تحریم های نفتی و مالی است, اما چرا عوامل دلسوز "نظام" این قدر عز و جز...

فرخ نعمت پور

آقای جهانگیری، معاون اول روحانی، در همايش رؤسای نمايندگي‌های جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور، گفت کە برای جلوگیری از آسیب پذیری اقشار متوسط و ضعیف، دولت...

فرخ نعمت پور

حملات لفظی مقامات آمریکائی و ایرانی علیە یکدیگر افزایش یافتەاند. روزی نیست کە خبری در این مورد منتشر نشود.

فرخ نعمت پور

علیرغم وعدەهای عبادی بەمردم معترض شهر بصرە، امروز دوبارە مردم در این شهر بە خیابانها آمدە تا بە اعتراضات خود علیە بی آبی، بی برقی در گرمای بیش از پنجاە درجە...

فرخ نعمت پور

دیروز در جریان اعطای مدال بە تیمهای فوتبال فرانسە و کرواسی، در حالیکە روسای جمهوری روسیە، فرانسە و کرواسی همراە با از جملە مسئول فیفا در جایگاە قرار گرفتە...

فرخ نعمت پور

ولایتی در سفر اخیر خود بە مسکو، حامل پیام خامنەای و روحانی بە رهبر این کشور بود، پیامی کە بە گزارش رسانەها حاوی درخواست ایران برای گسترش وسیع روابط در...

رضا کاویانی

آقای حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله  امروز سەشنبه این روزنامه در یادداشتی با عنوان«بازهم دانه درشت ها!» آورده است.

رضا کاویانی

حقیقت این است که بحران مالی گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.

فرخ نعمت پور

در سفر روحانی بە اروپا، ایران و اتریش چهار تفاهمنامە در زمینە های حمل و نقل، مدیریت منابع آب، انرژی های تجدید پذیر و همکاری در زمینە معدن امضا کردند.

فرخ نعمت پور

در گردهمائی پولی سالانە سازمان مجاهدین خلق ایران، 'رودی جولیانی' مشاور حقوقی ترامپ، از فروپاشی اقتصادی ایران گفت، و آن را بمثابە پایان حکومت ایران دانست.

صفحه‌ها