سخن روز

فرخ نعمت پور

مدتی است که میان برخی از محافل اصولگرا بحث جوان‌گرایی مطرح می‌شود. سخنانی از جنس 'پیرمردها کنار بروند!' از جملە تیتر بحث‌های روز آن‌ها است.

ظاهرا چنین بە نظر می‌رسد کە در میان طیفهای جوان اصولگرایان خبرهایی هست کە چنین بحث‌هایی بەمیان می آیند. ظاهرا گرایش بە اینکە نە تنها مشروعیت سیاسی و قانونی، بلکە مشروعیت دینی هم ناشی از رای مردم است در میان طیفهای جوانترشان مطرح می‌شود، اما هم‌زمان بە سد محکم پیرمردان و مرشدانشان برمی‌خورد.

فرخ نعمت پور

مولوی عبدالحمید امام جمعە سنی های زاهدان گفتە کە اگر دولت روحانی انتظارات برای رفع تبعیض علیە اقلیت دینی سنی ها در کشور را برآوردە نکند، ممکن است در انتخابات آیندە از اصولگرایان پشتیبانی کند.

در دمکراسی های پیشرفتە بە علت حضور نیروهای متنوع، در صورت عدم برآوردە شدن خواست گروههای معین مردم توسط حزبی کە آن دستە از مردم بە آن رای دادەاند، این امکان وجود دارد کە در انتخابات بعدی این گروە از مردم بە حزب یا گرایشی دیگر کە می تواند پاسخگو باشد، رای بدهند.

علی پورنقوی

همچنان که پیش بینی می شد گزارش خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گزارش مذکور را "مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیشداوری‌های ناصواب" خوانده است. صادق لاریجانی نیز در واکنش خود نسبت به گزارش گفته است: "هر آنچه معاندین و مخالفین نظام، گروه های ضد انقلاب و منافقین طی سالهای پس از اتقلاب به زبان آورده اند، به شکل تلخیص شده می توان در این گزارش مشاهده کرد."

فرخ نعمت پور

خیزش مردم بانە در استان کردستان ادامە دارد. خبرها حاکی از آن‌اند کە در شهرهای دیگر کردستان از جملە در سقز هم مردم بە خیابان‌ها ریختەاند و علیە سیاست سرکوب و تبعیض بە اعتراض برخاستەاند.

علی پورنقوی

پریروز:

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تائید کرد. این سومین گزارش آژانس در مورد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای پس از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا است. ایران از این گزارش آژانس استقبال کرده است. اخیرا آمریکا درباره پایبندی ایران به تعهداتش هشدار داده بود. آمریکا از آژانس خواسته بود که همه توان خود را برای نظارت بر ایران به کار بگیرد.

دیروز:

فرخ نعمت پور

'نقوی حسینی' سخنگوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشتە کە "این روزها شاهد زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات، بی توجهی به حقوق اقلیت‌ها و عدم رعایت حقوق شهروندی در جامعه‌ آمریکا هستیم که همه این‌ها از سیاست‌های غلط رئیس جمهور آمریکا نشات می‌گیرد." او در ادامە ضمن اظهار نگرانی از آیندە جامعە آمریکا، می گوید کە برخی از موسسات پزشکی جهانی بە این نتیجە رسیدەاند کە مغز ترامپ معیوب است!

علی پورنقوی

امروز، چهارشنیه 30 اوت، در خبرها آمده است که "کره‌شمالی در تازه ترین تهدید خود به اقدام نظامی، گفته موشکی که از فراز آسمان ژاپن عبور کرد، گام نخست از عملیات نظامی این کشور در اقیانوس آرام بوده است".

فرخ نعمت پور

در حالیکە از طرفی خبرها حاکی از آن اند کە آمریکائیها درصدد برهم زدن توافق برجام اند، و نیکی هیلی نمایندە آمریکا در سازمان ملل نقش مهمی در این رابطە با طرح بازدید از مراکز نظامی ایران بعهدە گرفتە است، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از همکاری آمریکائیها در بازطراحی رآکتور هستەای اراک گفتە است. در توضیح بیشتر، علی اکبر صالحی گفتە کە این همکاری خارج از چارچوب درگیریهای سیاسی است!

فرخ نعمت پور

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجە ایران بار دیگر مخالفت دولت متبوع خود را با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان اعلام کرد. این در حالی است کە محمد باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران نیز اخیراً طی سفری بە ترکیە و ملاقات با مقامات سیاسی و نظامی این کشور، بویژە شخص اردوغان، از مخالفت با رفراندوم گفتە بود.

شاەبیت سخنان مقامات ایرانی در مخالفت با همەپرسی، برافروختە شدن آتش جنگ‌های قومی بعد از پایان داعش است. آنان نە مخالف لحظە برگزاری همە پرسی، کە اساساً مخالف خود رفراندوم به‌عنوان یک پرنسیپ مدنی و دمکراتیک هستند.

علی پورنقوی

امروز، یکشنبه 29 مرداد، مجلس به کار بررسی وزیران پیشنهادی روحانی پایان داد و سپس وارد رای‌گیری در مورد صلاحیت آنان شد. از میان 17 وزیر پیشنهادی روحانی، مجلس به شانزده نفر از آنان رای اعتماد داد. حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو تنها کسی بود که نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

رأی صلاحیت امروز مجلس، همچون هر رأی صلاحیت دیگری، وجوه بسیاری را از مناسبات گرایشهای درون جمهوری اسلامی آشکار می کند، اما، همچون هر رأی صلاحیت دیگری، در یک وجه شاخص و برجسته می شود. 

فرخ نعمت پور

انتصابات مجمع تشخیص مصلحت نظام کە در جریان آن از همە طیف ها منصوب شدند (اگرچە با حضور اقلیتی اصلاح طلبان) و صدارت هاشمی شاهرودی، بعنوان شخصیتی اصولگرا اما معتدل و گوش بە فرمان رهبر نظام! بر آن، و از طرف دیگر، سخنان امام جمعە تهران کە در جریان خطبە نماز جمعە خود تلاش کرد حد نگە دارد و علاوە بر هجمە بە دولت، از بی معنی بودن اپوزیسیون دولت بودن هم گفت، نشان از آن دارد کە بیت رهبری نظام در این دورە کماکان دارد در ماشینی با حضور همە طیفها می راند، اگرچە با تلاش در جهت تسلط اصولگرایان از طریق اعمال ارادە نهادهای انتصابی.

علی پورنقوی

بنا به گزارشهای رسیده، مهدی کروبی، که در اعتراض به بازداشت خانگی و شرایط این بازداشت (مشخصاً حضور مأموران امنیتی در خانۀ محل بازداشت او) دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، امروز پس از تضمین دولت روحانی برای خروج ماموران امنیتی از خانه اش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

اعلام اعتصاب غذای کروبی با امواج بزرگی از نگرانی نسبت به سلامت او، در همبستگی با او و حمایت از خواسته های بحق اش همراه شد. بسیاری از نیروها و فعالان سیاسی و مدنی، در داخل و خارج از کشور، و نیز زندانیان سیاسی، به اشکال مختلف – از جمله با اعلام اعتصاب غذا - همبستگی خود را با کروبی ابراز داشتند.

علی پورنقوی

امروز، چهارشنبه 25 مرداد، سایت سحام نیوز به نقل از خانم فاطمۀ کروبی، همسر مهدی کروبی، اطلاع داده است که نامبرده از صبح امروز دست به اعتصاب غذای خشک زده است. بنا بر این خبر اعتصاب غذای کروبی دو خواسته دارد:

1- خروج مأموران از محل حصر او،

2- برگزاری دادگاهی علنی برای رسیدگی به اتهام و اعتراض به تداوم حصر غیرقانونی او.

فرخ نعمت پور

ظاهرا همە چیز در مورد کابنیە دوازدهم دارد بەخوبی و خوشی پیش می رود و اختلاف و جدال چنان حادی میان اصولگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان وجود ندارد! بنابە اخبار، سە فراکسیون مجلس بە وزرای پیشنهادی چراغ سبز نشان دادەاند.

علی پورنقوی

جدال لفظی بین رهبران امریکا و کرۀ شمالی امروز، جمعه 11 اوت، نیز با همان خشونت روزهای گذشته ادامه یافت. امروز نوبت ترامپ بود تا پیام دهد که "راه حلهای نظامی اکنون بالتمامه تدارک شده اند. سلاح‌‌ها بارگذاری شده اند و ضامن شان هم کشیده شده است تا مگر کره شمالی رفتار نابخردانه‌ای داشته باشد. امید که کیم یونگ اون راه دیگری را در پیش گیرد."

کار آنلاین

بە گفتە مقامات محلی ولایت سرپل در شمال افغانستان دست‌کم پنجاە غیرنظامی بە دست شورشیان طالبان در منطقە میرزا اولنگ این ولایت به شیوە‌ای وحشیانە بە قتل رسیدەاند. این غیرنظامیان کە اغلب شیعی‌مذهب بودەاند و کودکان و زنان هم مشمول آن هستند بعد از تصرف این روستا توسط گروه داعش و طالبان هم پیمان با آنان، بە قتل رسیدەاند. طبق خبرها حتی شمار قربانیان رو بە فزونی است و گمان آن می‌رود کە شمارە قربانیان بمراتب بیشتر از آن باشد کە تا کنون اعلام شدە است.

فرخ نعمت پور

مهدی پازوکی، اقتصاددان ایرانی در مصاحبەای با 'آرمان فردا' در خصوص وضعیت و مشکلات اقتصاد ایران، از جملە می گوید نسبت شاخص مالیات با تولید ناخالص ملی در ایران حدودا ۵/۷درصد است در حالی که در کشورهای توسعه یافته این نسبت به حدود ۵۰ درصد می‌رسد. او معتقد است کە کمتر از ۵۰ درصد بودجه جاری دولت از مالیات تامین می‌شود، در حالی که باید ۱۰۰ درصد این هزینه‌ها از مالیات تامین شود و پول نفت صرف هزینه‌های زیر بنایی شود.

فرخ نعمت پور

چنانچە از لیست وزرائی کە از دولت یازدهم ماندند و قرار است در دولت دوازدهم هم نقش بر عهدە بگیرند، بر می آید اساسا نگاە روحانی بە این دولت، ترکیبی خواهد بود از جریان اعتدالگرا، اصلاح طلبان و تکنوکراتها. در واقع روحانی با توجە بە تاکیدی کە بر اهمیت اقتصاد و رشد آن در این مرحلە از تاریخ کشور دارد، نقطە ثقل را بە یک تیم قوی از تکنوکراتها و نیز تەمایەای از اصلاح طلبان قرار خواهد داد کە می توانند با این تیم بهترین همکاری را داشتە باشند.

نظر1
علی پورنقوی

به گزارش خبرگزاریهای ایران، حسن روحانی رییس جمهوری، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی رییس قوه مقننه امروز در نشست سران سه قوه، "درباره مهم‌ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفتگو کردند". بنا به گزارشها که عموم آنها از تیتر واحدی برای این خبر استفاده کرده اند، روحانی در پایان این نشست اعلام کرد: "دوران انتخابات تمام شده، فصل همدلی و همکاری است".

فرخ نعمت پور

حشد شعبی کە در جریان شکل گیری داعش، پیشرویهای سریع این نیرو و شکستهای فاحش ارتش عراق، از مجرای فتوای آیت اللە سیستانی مرجع شیعیان تشکیل شد، می رود کە بە جریان مهمی در کشور عراق تبدیل شود. قانونی کردن آن در مجلس عراق، تبدیل شدن آن بە رکن چهارم قدرت و هم اکنون اعلام حضورش در فرم یک نیروی سیاسی برای برآمد در انتخابات عراق، همگی نشان از آن دارند کە حشد شعبی نە تنها در بعد نظامی بلکە در بعد سیاسی هم دارد بە نیروی مهمی تبدیل می شود.

اما خصوصیات این نیرو کدامند:

صفحه‌ها