سخن روز

علی پورنقوی

پس از هشدار ترامپ در هفتۀ گذشته، دایر بر این که "اگر توافق برجام تصحیح نشود، این آخرین بار خواهد بود که او رفع تحریمها علیه ایران را تمدید خواهد کرد"، مجدداً موجی از کوشش ها و گاه...

رضا کاویانی

سازمان امنیت داخلی آلمان (اداره حفاظت از قانون اساسی) روز جمعه (۸ دی ۱۳۹۶ / ۲۹ دسامبر ۲۰۱۸) اعلام کرد که "اسکار گرونینگ"، مشهور به "حسابدار آشویتس" باید به رغم سالخوردگی به جرم همکاری در...

رضا کاویانی

تا وقتی که مفاد " قانون" به اجرا نیامده است,جامعه به بود و نبود آن توجه نشان نمی دهد. برای تفهیم جامعه برای آنچه که سیاه بر سفید آمده و قانون نام گرفته, نمیتوان به راحتی مردم را نسبت به...

رضا کاویانی

ماجرای عجیب و کشدار اما واقعی "سپنتا نیکنام"، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که به دلیل زرتشتی بودن از عضویت در این شورا  محروم شده،است, هم چهره حکومت گران و دولتی ها را نشان داده و هم ظرفیت...

علی پورنقوی

کم پیش نمی اید که در توصیف اوضاع ایران، از زبان کسانی که از ایران آمده اند، می شنویم: "ایران؟ اوضاع سوررئالیستی است".

فرخ نعمت پور

جرقە اعتراضات اخیر با اقدام اصولگرایان علیە دولت روحانی در مشهد شروع شد، و سپس مردم بسرعت آن را بە نفع خود و اعتراض علیە شرایط سخت زندگی مصادرە نمودند.

رضا کاویانی

دولت آمریکا روز جمعه ۱۲ ژانویه سال جاری ضمن تمدید رفع تحریم‌های ایران مطابق توافق هسته‌ای، افراد و شرکت‌های جدیدی را به فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای اضافه کرد، از جمله صادق لاریجانی رئیس...

فرخ نعمت پور

ترامپ در سخنانی نژادپرستانە و تحقیرآمیز کشورهای افریقائی، السالوادور و هائیتی را "چالە مستراح" خواند.

رضا کاویانی

این قاضی جنایتکار به دلیل ترس از دادگاهی شدن و به عقوبت رسیدن, زود تر از موقع مقرر بیمارستان را ترک نمود.ماموران محافظ او در حالیکه سعی در پنهان کردنش از چشم  و خشم ایرانیان در فرودگاه...

فرخ نعمت پور

ظاهرا خامنەای با ذکر این مسئلە کە اعتراض حق مردم است، سرانجام و با تاخیر بسیار بە آن بخش از اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان پیوست کە از همان روزهای اولیە اعتراضات مردمی، از درون خود...

رضا کاویانی

سابقه حضور مزدوران و وابستگان امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کە در کشتار اعضاء مخالفین رژیم  نقش داشتەاند بسیار زیاد است.

نظر1
فرخ نعمت پور

تاریخ قدرت سیاسی در ایران، عمدتا تاریخ تسلط دو نیرو بودەاست: یکی سلطنت و دیگری مذهبی ها، و البتە در مقاطع اندک تاریخی با تسلط ملی گراها بر قدرت سیاسی از جملە در دوران مصدق.

فرخ نعمت پور

طبق اخبار و گزارشات پخش شدە در مورد حوادث اخیر ایران، بە نظر می آید کە بافت شرکت کنندە در اعتراضات مردمی اساسا جوانان، بیکاران و بخشی از مردم فقیر باشند.

نظر1
الف. آبشار

روشن است که جمهوری من درآوردی اسلامی مطابق دیدگاه انحصارگرای ضد اجتماعی خود از همان آغاز قدرت گیری تمام تلاش های خود را بر نابودی و در نطفه خفه کردن هر رقیب ممکن و جلوگیری از شکل گیری...

محمود میرمالک ثانی

ظاهرا مسئولین دولتی و حکومتی یکی پس از دیگری عقل سلیم (اگر وجود داشته باشد) را از کف داده اند و با هزیان گوئی های مکررخود در پی توجیح نابسامانی های هستند که خود مستقیما در بوجود...

علی پورنقوی

دیروز، چهارشنبه 27 دسامبر، خامنه ای در سخنانی که مخاطب ناگفتۀ آن احمدی نژاد است، به عتاب به او ایراد گرفته است که "نمی‌شود که انسان یک دهه همه‌کاره کشور باشد، بعد در دهه بعدی تبدیل شود...

علی پورنقوی

در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا، بودند تحلیلگران و سیاستمدارانی، از جمله در میان اصلاح طلبان ایرانی، که ترجیح شان به جانب ترامپ بود با این استدلال که ترامپ "بیزینسمن" (اهل...

صادق کار

بە نوشتە رسانە ها آقای روحانی در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی کە در روز سە سنبە همین هفتە برگزار شد سخنرانی کرد.

علی پورنقوی

مجادله بین جمهوری اسلامی و امریکا بر سر این ادعا که موشک شلیک شده توسط حوثی ها به عربستان، ساخت ایران بوده است، امروز شدت گرفت.

صادق کار

بە نوشتە "خبرآنلاین" ابراهیم رئیسی در بخشی از گفتگویی کە بە تازگی داشتە است، گفتە است: " مردم علیه آستان قدس سخن نمی گویند و چند سایت خاص موضوعاتی از جمله مالیات را مطرح می کنند.

صفحه‌ها