سخن روز

فرخ نعمت پور

مولوی عبدالحمید امام جمعە سنی های زاهدان گفتە کە اگر دولت روحانی انتظارات برای رفع تبعیض علیە اقلیت دینی سنی ها در کشور را برآوردە نکند، ممکن است در انتخابات...

علی پورنقوی

همچنان که پیش بینی می شد گزارش خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد.

فرخ نعمت پور

خیزش مردم بانە در استان کردستان ادامە دارد.

علی پورنقوی

پریروز:

فرخ نعمت پور

'نقوی حسینی' سخنگوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشتە کە "این روزها شاهد زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات، بی توجهی به حقوق اقلیت‌ها و عدم رعایت حقوق شهروندی در جامعه...

علی پورنقوی

امروز، چهارشنیه 30 اوت، در خبرها آمده است که "کره‌شمالی در تازه ترین تهدید خود به اقدام نظامی، گفته موشکی که از فراز آسمان ژاپن عبور کرد، گام نخست از عملیات نظامی این کشور در اقیانوس...

فرخ نعمت پور

در حالیکە از طرفی خبرها حاکی از آن اند کە آمریکائیها درصدد برهم زدن توافق برجام اند، و نیکی هیلی نمایندە آمریکا در سازمان ملل نقش مهمی در این رابطە با طرح بازدید از مراکز نظامی ایران...

فرخ نعمت پور

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجە ایران بار دیگر مخالفت دولت متبوع خود را با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان اعلام کرد.

علی پورنقوی

امروز، یکشنبه 29 مرداد، مجلس به کار بررسی وزیران پیشنهادی روحانی پایان داد و سپس وارد رای‌گیری در مورد صلاحیت آنان شد.

فرخ نعمت پور

انتصابات مجمع تشخیص مصلحت نظام کە در جریان آن از همە طیف ها منصوب شدند (اگرچە با حضور اقلیتی اصلاح طلبان) و صدارت هاشمی شاهرودی، بعنوان شخصیتی اصولگرا اما معتدل و گوش بە فرمان رهبر نظام...

علی پورنقوی

بنا به گزارشهای رسیده، مهدی کروبی، که در اعتراض به بازداشت خانگی و شرایط این بازداشت (مشخصاً حضور مأموران امنیتی در خانۀ محل بازداشت او) دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، امروز پس از تضمین...

علی پورنقوی

امروز، چهارشنبه 25 مرداد، سایت سحام نیوز به نقل از خانم فاطمۀ کروبی، همسر مهدی کروبی، اطلاع داده است که نامبرده از صبح امروز دست به اعتصاب غذای خشک زده است...

فرخ نعمت پور

ظاهرا همە چیز در مورد کابنیە دوازدهم دارد بەخوبی و خوشی پیش می رود و اختلاف و جدال چنان حادی میان اصولگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان وجود ندارد!

علی پورنقوی

جدال لفظی بین رهبران امریکا و کرۀ شمالی امروز، جمعه 11 اوت، نیز با همان خشونت روزهای گذشته ادامه یافت. امروز نوبت ترامپ بود تا پیام دهد که "راه حلهای نظامی اکنون بالتمامه تدارک شده اند...

کار آنلاین

بە گفتە مقامات محلی ولایت سرپل در شمال افغانستان دست‌کم پنجاە غیرنظامی بە دست شورشیان طالبان در منطقە میرزا اولنگ این ولایت به شیوە‌ای وحشیانە بە قتل رسیدەاند.

فرخ نعمت پور

مهدی پازوکی، اقتصاددان ایرانی در مصاحبەای با 'آرمان فردا' در خصوص وضعیت و مشکلات اقتصاد ایران، از جملە می گوید نسبت شاخص مالیات با تولید ناخالص ملی در ایران حدودا ۵/۷درصد است در حالی که...

فرخ نعمت پور

چنانچە از لیست وزرائی کە از دولت یازدهم ماندند و قرار است در دولت دوازدهم هم نقش بر عهدە بگیرند، بر می آید اساسا نگاە روحانی بە این دولت، ترکیبی خواهد بود از جریان اعتدالگرا، اصلاح طلبان...

نظر1
علی پورنقوی

به گزارش خبرگزاریهای ایران، حسن روحانی رییس جمهوری، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی رییس قوه مقننه امروز در نشست سران سه قوه، "درباره مهم‌ترین مسائل کشور و منطقه با هم...

فرخ نعمت پور

حشد شعبی کە در جریان شکل گیری داعش، پیشرویهای سریع این نیرو و شکستهای فاحش ارتش عراق، از مجرای فتوای آیت اللە سیستانی مرجع شیعیان تشکیل شد، می رود کە بە...

فرخ نعمت پور

رئیس بازنشستگان ارتش 'امیر سرتیپ اسداللە حیدری' در مصاحبەی در روزنامە آرمان امروز بە موارد مهمی در رابطە با وضعیت بازنشستگان ارتش اشارە نمودە است کە قابل توجەاند.

نظر1

صفحه‌ها